Преглед на предстоящите тримесечни доклади (4-8 март 2019 г.)

  • Reuters подписа 30-годишен договор с компанията за анализ на данни Refinitiv
  • Monster Beverage е с 18,8% по-високи нетни приходи за четвъртото си тримесечие
  • Предстоят доклади от Salesforce.com Inc,Target Corp, Marvell Technology Group и други  

Пишеща машина с празен лист върху бюро

Източник: Pexels.com
Прочети още