Преглед на предстоящите тримесечни доклади (19-22 март 2019 г.)

  • Adidas с ръст от 36% в онлайн продажбите и нетни приходи от €959 млн.
  • Volkswagen доставиха 10,834,012 млн. автомобила за фискалната 2018 г.
  • Предстоят доклади от Carnival Plc, General Mills Inc, Nike Inc и други

Прочети още