“Делтасток” АД е партньор на Национална ученическа финансиада „Капиталови пазари 2023“

Академична инициатива дава старт на Национална финансиада за средношколци „Капиталови пазари 2023“! Виртуалната борсова игра може да се използва в класната стая, за повишаване на финансовата грамотност, и за развитие на индивидуални умения за търговия с договори за разлика (ДЗР) върху реални акции на реални цени, без да се рискуват реални пари. Състезанието позволява на участниците да селектират и инвестират в ДЗР върху акции на водещи световни компании в симулирана борсова среда.

Прочети още