4 типа инвеститори зад почти всяко успешно стартъп начинание

Източник: Pexels.com | Фотограф: Jens Mahnke

“Pre-seed” фази. “Seed” фази. Инвестиционни рундове. За последните 5 години, стартъп финансирането в Европа (и особено в България) прехвърли летвата на обикновените банкови заеми и бързо се превърна в сложна и многопластова система.

Тази промяна във финансовата динамика наложи появата на нов тип инвеститори. Поради това днес ние делим стартъп инвеститорите на 4 типа в зависимост от размера на вложението, колко рано са подпомогнали стартиращата компания и на база куп други фактори.

***

Някои от тези инвеститори са близки приятели с предприемачите и са позволили, за добро или лошо, на техните чувства да надделеят над трезвата инвестиционна преценка.

Други пък са проницателни аналитици, които са готови на всичко, за да си осигурят по-високи печалби или пък използват част от своите средства като разменна монета с цел подсигуряване на място в Съвета на директорите.

Сред тях има и хора, които са повече от щастливи да предложат на начинаещите бизнесмени своите доказани съвети в допълнение към стартъп инвестирането.

Независимо от различията си обаче и четирите типа инвеститори споделят обща черта. А именно, че без тях много от успешните стартъп компании днес чисто и просто не биха съществували.

В предишната ни статия по темата зададохме въпроса дали си заслужава да инвестирате в стартъпи. Ако вашият отговор е бил положителен то считаме, че по-долните редове ще ви заинтригуват!

Време е да пристъпим към първата група в списъка – инвеститорите зад началната фаза на всяка новоизлюпила се идея, известни още като “pre-seed” инвеститори.

 

“Pre-seed” инвеститори

Източник: Pixabay.com

Този етап от развитието на стартъп компаниите произлиза от английската дума “seed” (семе/посявам). С представката “pre-” се обозначава, че тук иновативните идеи тепърва предстоят да бъдат “посяти”. Инвеститорите в тази категория са хората, които дават първоначалната искра, така необходима за успеха на всяко авантюристично начинание.

В зависимост от целите, опита и взаимоотношенията им с предприемачите, pre-seed инвеститорите най-общо се разделят на 2 категории: FFF и бизнес ангели (business angels).

“FFF инвеститори”

Ако познавате някого, който е инвестирал в проект на техен приятел, роднина или друг близък човек, то вие познавате инвеститор спадащ към групата  “Глупци, Семейство и Приятели” (Fools, Friends, and Family). Такова начинание може да крие много опасности, тъй като при него доверието често взима връх над трезвата аналитична преценка.

Разбира се, на нашия инвеститор би му харесвало да си мисли, че познава основателя на стартъпа достатъчно добре за да счита, че парите му няма да бъдат пропиляни напразно. Тъжната действителност обаче е че освен ако сделката не е официално обвързана с договор няма никаква гаранция, че този инвеститор ще получи парите си обратно.

Единственият сценарий, където последното би било възможно е ако инвеститорът е абсолютно убеден, че пионерът притежава всички необходими умения нужни за превръщането на една идея в успешен бизнес.

Бизнес ангели

Към тази група обикновено спадат богати бизнес лидери или бивши предприемачи чийто основен интерес е да инвестират в неизпробвани досега идеи с обещаваща възвращаемост.

Разработването на иновативен продукт или услуга е нелека задача и много от начинаещите бизнесмени често се обръщат към бизнес ангелите за помощ през създадени за целта организации (такава при нас например е Enterprise Europe Network).

Голяма част от бизнес ангелите имат навика да инвестират своите лични средства без да следват предначертан план и обикновено са доволни от това просто да получат своите пари обратно в допълнение към лихвен процент.

Тук следва да отбележим че за разлика от FFF групата, която е склонна да се включи в почти всяка една стартъп инициатива за да подкрепи близките си, бизнес ангелите правят предварително пазарно проучване и инвестират единствено в компании, които оперират в позната за тях индустрия.

 

“Seed” инвеститори

Този тип инвеститори предоставят финансова подкрепа на предприемачи, които вече имат разработени продукти или услуги, но нямат достатъчно средства за да основат компания или да проведат задълбочено пазарно проучване на потребителите в тяхната ниша.

Сийд инвеститорите обикновено разполагат с много повече средства от бизнес ангелите и често предоставят суми вариращи между €250,000 до €1,000,000. В тази група различаваме 2 типа инвеститори: капиталови (equity investors) и синдикални (syndicate investors).

Капиталови инвеститори

Капиталовите инвеститори работят предимно със собствени финанси. Преди да преминем към тях обаче, нека за момент пренасочим вниманието си към публичните платформи за набиране на средства, известни още под името краудфъндинг (crowdfunding).

Източник: Pixabay.com

При публично достъпните краудфъндинг платформи всеки може да подпомогне дадена компания в замяна на дигитален продукт или услуга. Едни такива широко разпространени платформи при нас са например Kickstarter и Indiegogo.

За разлика от обществено достъпния краудфъндинг, платформите за набиране на собствен капитал (equity crowdfunding) изискват огромни вложения от инвеститорите, но пък и наградите не се ограничават единствено до материални облаги.

В зависимост от размера на инвестираната сума капиталовият инвеститор има потенциала да се превърне в акционер на компанията и така да упражнява известен контрол върху нея. Друг плюс при капиталовите инвестиции е, че те обикновено се увеличават прогресивно с разрастването на компанията и нейния асортимент от продукти и услуги.

Синдикални инвеститори

При синдикалното инвестиране, два или повече бизнес ангели обединяват сили и инвестират в една и съща компания. Ето накратко как това работи на практика:

 

1. Опитен инвеститор с множество успешни вложения зад гърба си открива обещаващ стартъп и инвестира в него част от посочената сума.

2. Този човек на свой ред препоръчва компанията и на други бизнес ангели, които безрезервно се доверяват на неговата преценка.

3. Инвеститорите доплащат остатъка от инвестицията и така слагат край на инвестиционния рунд.

 

Инвеститори на рисков капитал

Инвеститорите на рисков капитал (venture capitalists, VCs) са групи от професионалисти, които ръководят фирми за рисков капитал. Тези компании имат за цел да набират средства от пенсионни фондове, богати индивиди и други форми на ограничено сътрудничество.

Източник: Pixabay.com

Веднъж събрали достатъчно капитал, те го инвестират в стартъпи разполагащи с работещ бизнес модел, но които се нуждаят от допълнителен рисков капитал, за да се справят с отрицателния паричен поток и да излязат на печалба.

Също като бизнес ангелите и VC-тата си набелязват компании с повече от добър потенциал за ръст. Титлата “инвеститор на рисков капитал” обаче е подвеждаща, тъй като такава група винаги се стреми да влага средства в стартъпи със стопроцентова възвращаемост.

За разлика от другите инвеститори изброени до момента, инвеститорите на рисков капитал влагат в компаниите корпоративни, а не лични средства. Това често им позволява да прескочат прага от €1,000,000 и много стартиращи компании се възползват от възможността да получат няколко поредни рунда на финансиране в замяна на привилегировани акции и позиция в Съвета на директорите.

 

Стратегически инвеститори

Подобно на VC-тата стратегическите инвеститори подкрепят само компании, които вече имат разработен продукт или услуга, но страдат от остър дефицит на приходи. В допълнение към финансовата подкрепа обаче те са също готови да предоставят и:

– Ценни бизнес съвети: много стратегически инвеститори са били в обувките на главни изпълнителни директори и могат да съдействат на компаниите както в пазарен, така и в логистичен и дори в технологичен аспект.

– Силни съюзници: дори и инвеститорът да не може да помогне на компанията да преодолее спънките по пътя към успеха, то този човек със сигурност ще познава някого, който отлично ще се справи със задачата.

Източник: Pixabay.com

И докато инвеститорите на рисков капитал всъщност предпочитат да отбягват опасните сделки, то стратегическите инвеститори са склонни да подпомагат експериментални и често високорискови проекти. Разбира се, това идва за сметка на сумата, която е далеч по-скромна от ресурсите на един VC (обикновено около €16,000).

Плюсът при тези инвестиции обаче е, че те са тясно обвързани с конкретна цел, например със снабдяването на дадена компания с ключова за развитието й технология или пък наемането на съветник с богат опит в нейната индустрия.

 

***

Не на всеки се удава да инвестира успешно в начинаещи компании. Ако сте опитен инвеститор и предпочитате да подкрепяте утвърдили се компании на пазара, отворете реална сметка в DeltaStock и започнете да търгувате със CFD върху някои от най-популярните имена на световните пазари още днес!

 

Posted in Инвестиции and tagged , , , , , , , , , , .

Вашият коментар