6 Олигополни акции, готови да се представят по-добре от пазара

Добре дошли в тазседмичния анализ, където ще анализираме група от олигополни акции с потенциал да се представят по-добре от пазара (US500). Нашият екип направи  обширно проучване, разглеждайки стотици компании, за да идентифицира най-обещаващите инвестиционни възможности в олигополни индустрии. Олигополните индустрии се характеризират с няколко доминиращи играчи, които притежават значителен контрол върху пазара, което им позволява да се възползват от по-голяма възможност да определят цените, икономии от мащаба и високи бариери за навлизане. Тези фактори често допринасят за устойчива рентабилност и силно конкурентно предимство за участващите компании.

ASML Холдинг (ASML)

ASML има почти монополна позиция на пазара на полупроводникова литография –  ключов компонент за производството на полупроводникови чипове. С очакваното увеличение на търсенето на полупроводници през следващите години, ASML е в добра позиция да се възползва от този растеж.

 • FCF марж: 53,4% (силна възможност за генериране на парични средства)
 • ROCE: 41,5% (Висока капиталова ефективност)
 • FCF доходност: 3,4% (атрактивна възвръщаемост за инвеститорите)
 • Очакван ръст на FCF (3 години): 18,3% (солидни перспективи за растеж)
 • CAGR след IPO: 25,3% (Постоянен растеж през времето)
 • Очаквания за цената на анализатори*: €695 

Източник: Deltastock Delta Trading

Mastercard (MA)

Mastercard, заедно с Visa, доминира на пазара за финансови трансакции, предлагайки стабилност и потенциал за растеж.

 • FCF марж: 48,0% (добра  възможност за генериране на пари)
 • ROCE: 188,5% (Изключителна капиталова ефективност)
 • FCF доходност: 3,2% (атрактивна възвръщаемост за инвеститорите)
 • Очакван ръст на FCF (3 години): 15,8% (силен потенциал за растеж)
 • CAGR от IPO: 31,0% (Изключително историческо представяне)
 • Ценови очаквания на анализатори*: $426

Източник: Deltastock Delta Trading

BlackRock (BLK)

Като водещ доставчик на услуги за инвестиционен мениджмънт, Blackrock има солидна пазарна позиция.

 • FCF марж: 23,8% (добра възможност за генериране на парични средства)
 • ROCE: 11,7% (умерена капиталова ефективност)
 • FCF доходност: 4,6% (Висока възвръщаемост за инвеститорите)
 • Exp. Ръст на FCF (3 години): 12,3% (обещаващи перспективи за растеж)
 • CAGR след IPO: 19,8% (Постоянно дългосрочно представяне)
 • Очаквания за цената на анализатори*: $785

Източник: Deltastock Delta Trading

Automated Data Processing  (ADP)

ADP предлага бизнес аутсорсинг решения, включително управление на човешки ресурси и заплати, както и данъчни услуги.

 • FCF марж: 17,7% (умерена възможност за генериране на пари)
 • ROCE: 132,6% (Отлична капиталова ефективност)
 • FCF доходност: 3,8% (атрактивна възвръщаемост за инвеститорите)
 • Exp. Растеж на FCF (3 години): 12,5% (солиден потенциал за растеж)
 • CAGR след IPO: 14,9% (стабилно историческо представяне)
 • Очаквания за цената на анализатори*: $247

Източник: Deltastock Delta Trading

Union Pacific (UNP)

Union Pacific работи в олигопол за железопътен транспорт, заедно с BNSF – подразделение на Berkshire Hathaway.

 • FCF марж: 28,0% (здравословна възможност за генериране на пари)
 • ROCE: 14,2% (умерена капиталова ефективност)
 • FCF доходност: 5,0% (Висока възвръщаемост за инвеститорите)
 • Exp. Ръст на FCF (3 години): 8,5% (перспективи за умерен растеж)
 • CAGR след IPO: 13,3% (Стабилно историческо представяне)
 • Очаквания за цената на анализатори*: $222

Източник: Deltastock Delta Trading

Adobe предлага разнообразна гама от компютърни софтуерни продукти и технологии за графична, видео и текстова обработка и дизайн.

 • FCF марж: 43,6% (силна възможност за генериране на парични средства)
 • ROCE: 125,2% (Отлична капиталова ефективност)
 • FCF доходност: 4,4% (атрактивна възвръщаемост за инвеститорите)
 • Exp. Ръст на FCF (3 години): 20,0% (впечатляващи перспективи за растеж)
 • CAGR след IPO: 17,6% (Постоянно историческо представяне)
 • Очаквания за цената на анализатори*: $396

Източник: Deltastock Delta Trading

В заключение, ASML Holding, Mastercard, Blackrock, Automatic Data Processing, Union Pacific и Adobe са добре позиционирани спрямо конкурнетите в съответните си индустрии. Всяка от тези компании има със силно конкурентно предимство, като се възползва от фактори като възможност за определяне на цените, икономии от мащаба и високи бариери за навлизане.

*Целеви цени според данни на Eikon Refinitiv

 

Предупреждение за риск:

Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

76% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Posted in Пазарен обзор and tagged , , , , , , , .

Вашият коментар