7 технически индикатора, които всеки трейдър трябва да познава (и как правилно да ги използваме)

трейдър работи с платформата Delta Trading

Източник: Unsplash.com | Фотограф: Chris Liverani

Техническите индикатори са незаменим помощник в ежедневната търговия. С тях ние можем по-лесно да проследим и анализираме наглед хаотичните ценови движения на пазарите, да предвидим посоката, в която ще поеме следващия ценови тренд или пък да преценим кога е най-удачният момент да открием печеливша позиция.

Много от начинаещите трейдъри, обаче, усилено странят от тези иначе полезни инструменти, уплашени от тяхната привидна комплексност. Ако вие сте сред тези трейдъри, не бързайте да напускате тази страница, защото имаме добри новини – техническите индикатори съвсем не изискват диплома по ядрена енергетика!

Единственото, което ви е необходимо, е доза търпение, щипка постоянство и място, където да тествате стратегиите си безплатно, без да има никаква опасност за вашите финансови средства. Преди да разгледаме 7-те популярни технически индикатора в света на търговията и как да ги използваме, нека първо отговорим на един въпрос.

Какво представляват техническите индикатори?

Днес, почти всички платформи за търговия, включително и Delta Trading, предлагат на потребителите си богат избор от технически индикатори. Това са математически уравнения, с помощта на които можем да проследим специфични изменения в пазарната цена или в търгувания обем на даден инструмент, както и да потвърдим данните, предоставени от друг технически индикатор.

В зависимост от тяхната роля, индикаторите най-общо биват два вида:

– Водещи технически индикатори (leading indicators)

– Изоставащи технически индикатори (lagging indicators)

Видове технически индикатори

Водещи индикатори

Тази категория включва индикатори, които се използват за предвиждане на ценови движения в близкото бъдеще. Основна слабост на водещите индикатори е, че те понякога могат да генерират фалшиви сигнали (известия) за покупка или продажба.

Популярни водещи индикатори са:

– Стохастичен индикатор (Stochastic indicator)

– MACD (Moving Average Convergence Divergence)

– Индекс на относителната сила (RSI)

Изоставащи (lagging) индикатори

Както може да се предположи и от тяхното название, основна цел на тези индикатори е да ни сигнализират, че даден тренд вече е започнал. Една идея по-надеждни от водещите индикатори, те все пак имат и своите слабости, сред които се откроява тенденцията да изпращат сигналите си със значително закъснение.

Популярни изоставащи индикатори са:

– Движеща се средна стойност (Moving average)

– Болинджър бандове (Bollinger bands)

След като вече сме се запознали с двете основни категории индикатори, е време да пристъпим и към самите инструменти за технически анализ. Да започваме!

#1. Движеща се средна стойност (Moving average)

Движещата се средна стойност ни помага да определим каква е средната пазарна цена на даден инструмент за конкретен период в миналото. Много от трейдърите често използват тази информация, за да купуват когато стойността на инструмента надхвърли движещата се средна стойност, и да продават когато тя спадне под нея.

Moving Average графика

На по-горната графика можем да видим индикатора в действие. Когато ценовите свещи на проследявания инструмент се намират над оцветената в синьо линия на движещата се средна стойност, индикаторът сигнализира за бичи пазар (цената се очаква да продължи възходящия си тренд). В случай че свещите са потънали под синята линия, индикаторът сигнализира за мечи пазар (цената се очаква да продължи низходящия си тренд).

Преди да използваме индикатора е добре да определим и каква “дължина” от него искаме да проследим. Последното до голяма степен ще зависи от целите на нашата търговия. Така например, следенето на “къси” движещи се средни стойности, обхващащи кратък интервал от време, е популярен подход сред дей трейдърите (спекулант, който отваря, а след това затваря, позиции преди края на търговията за деня). Дългите средни стойности пък се считат за подходящи при дългосрочната търговия.

#2. Индекс на относителната сила (RSI)

RSI, още известен като индекс на относителната сила, е един от най-старите и използвани технически индикатори в света на трейдинга. Изобретен от Дж. Уелс Уайлдър през далечната 1978 г., индикаторът е от типа “осцилатор” поради това, че стойностите му могат да се изменят (осцилират)  от 0 до 100.

RSI стойности, надвишаващи 30 пункта, сигнализират на трейдъра, че пазарът е свръхпродаден. От друга страна, стойности над 70 пункта индикират условия за свръхкупен пазар. Тук е важно да се има предвид, че тези нива са само ориентировъчни и много зависят от това какъв тип ценни книжа възнамерявате да търгувате.

RSI графика

RSI помага на трейдърите да предвидят рязък скок или спад в цената на даден инструмент и така да избегнат потенциални загуби. Изчисленията на индикатора най-общо се свеждат до следното: RSI сравнява “силата” на пиковете и спадовете в цената на инструмента в рамките на определен минал период (обикновено в рамките на 14 дни).

В графиката по-горе, акцентираните в жълто зони са моментите, в които пазарът е определен като свръхкупен (цената преминава горната граница) или свръхпродаден (цената преминава долната граница). Ако погледнем графиката по-обстойно ще забележим, че резкия ценови спад в проследявания инструмент е последван от силна корекция към бичи пазар и обратното.

#3. Болинджър бандове (Bollinger bands)

Болинджър бандовете (Bollinger bands), наричани още “Канали на Болинджър”, е индикатор, базиран на волатилността (пазарните колебания) и проследява изменението в цената на даден финансов инструмент в рамките на изминал период. Визуално, индикаторът обикновено е представен чрез червена и зелена линия или две червени линии, “ограждащи” ценовата графика от горната и долната ѝ страна.

Bollinger Bands графика

Когато пазарната цена “прекрачи” горната граница за продължителен период от време (оградените в жълто пикове над зелената линия) индикаторът сигнализира за свръхкупен пазар (инструментът се продава за повече от реалната му стойност).

Прекрачването на долната граница (оградените в жълто пикове под червената линия), от своя страна, индикира за свръхпродаден пазар (инструментът се търгува на стойност, по-ниска от реалната).

Друго нещо, за което трябва да следим, е променливото разстояние между всяка от линиите (бандовете) на индикатора. Колкото повече лентите се доближават една до друга, толкова по-ниска е волатилността на пазарната цена и обратното.

#4. Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Този индикатор със сложно наименование е задължително попълнение в арсенала на всеки трейдър. С негова помощ ние можем да определим характера на пазарния тренд (мечи или бичи), както и каква е неговата сила и продължителност. Тези данни след това могат да ни послужат за идентифициране на възможности за покупка или продажба около нивата на подкрепа и съпротива.

Също като RSI, индикаторът е осцилатор. За разлика от него, обаче, той не стои “заключен” в рамките на определени нива, които да ни подскажат дали пазарът е свръхкупен или свръхпродаден. Нека погледнем по-обстойно следната графика:

MACD графика

По своето същество, MACD проследява разликата между краткосрочна (12-дневна) и дългосрочна (26-дневна) движеща се средна стойност. На графиката MACD е изразен чрез синя линия. Червената линия представлява 9-дневна движеща се средна стойност, чието представяне зависи от разликата между краткосрочната и дългосрочната средна стойност. Трейдърите често интерпретират червената линия като сигнал за покупка или продажба.

Хистограмата под двете линии (червените ленти) измерва “инерцията” на тренда: колкото по-издължени са лентите, толкова повече инерция набира той и обратното. На пръв поглед по-сложен от изброените по-горе индикатори, MACD става по-лесен за разбиране когато запомним следното:

– Ако синята линия се намира над средната линия, върху която е изобразена хистограмата, това индикира възможност за бичи (възходящ) тренд

– Ако тя се намира под средната линия, това индикира възможност за мечи (низходящ) тренд

#5. Фибоначи (Fibonacci)

Базиран на известната поредица от числа на италианския математик Леонардо Фибоначи, този инструмент за технически анализ се използва за измерване на ценовите колебания на даден инструмент, както и за определяне на специфични нива на съпротива и подкрепа, които биха могли да бележат внезапен обрат на ценовото движение.

Сред по-популярните Фибоначи инструменти на пазара се открояват:

– Корекция на Фибоначи (Fibonacci retracement)

– Разширение на Фибоначи (Fibonacci extension)

Корекция на Фибоначи

Този инструмент проследява ценови колебания, които биха могли да променят посоката на тренда. Основни корективни (retracement) стойности, за които трябва да следим са 23,6% (0,236), 38,2% (0,382), 50% (0,5), 61,8% (0,618), 78,6% (0,786) и 100% (1). За ваше улеснение, корекцията на Фибоначи в платформата Delta Trading автоматично ще начертае тези стойности на отворената от вас графика.

Fibonacci Retracement графика

На графиката по-горе наблюдаваме корекция на бичи пазар (“A” към “B”). Ако проследим цената между двете точки ще забележим, че курсът ѝ е белязан от почти непрестанен възход докато не преминава критичната стойност от 23,6%. Следва значителна корекция в низходяща посока (“B” към “C”). Забележете как, веднъж достигнал стойност от 50%, низходящото ценово движение губи инерция и цената отново тръгва нагоре.

Разширение на Фибоначи

Както разгледахме по-горе, Корекцията на Фибоначи се използва, за да проследим ценовите колебания между точка “А” и “B” с цел да предвидим следващата спирка на пазарния тренд – точка “C”. За да работим с Разширението на Фибоначи, обаче, местоположението на точка “C” трябва да ни е предварително известно.

Причината за това е леко по-различният принцип на действие на инструмента – с него ние измерваме стойностите между всички три точки: “А”, “B”, и “C”. Тук, основни корективни стойности, които трябва да следим, са:

– 61.8% (0.618)

– 100% (1)

– 161.8% (1.618)

Fibonacci Extension графика

В горната графика наблюдаваме мечи тренд. Цената бележи продължителен спад в отрязъка А-B, преди отново да претърпи корекция с възходящ тренд в посока “C”. Веднъж достигнала “C”, ние можем да начертаем пунктир между трите точки и така да се опитаме предвидим какъв ще бъде следващия ход на ценовия тренд на база миналото му представяне (в този конкретен случай имаме отново мечи тренд, последван от нова възходяща корекция).

Забележете как, щом цената достигне ниво от 100%, тя среща силна подкрепа преди да започне низходящия си тренд. След това, обърнете внимание как сриналата се цена достига ниво от 161.8%, но скоро след това се радва на силна възходяща корекция.

Като обобщение и на двете Фибоначи разновидности можем да заключим следното:

– С Корекцията на Фибоначи ние можем да предвидим къде ще се озове цената след ритрейсмънт (ценово движение в противоположна посока на основния тренд)

– С помощта на Разширението на Фибоначи ние можем да определим силата или “големината” на даден ритрейсмънт.

#6. Стoхастичен индикатор (Stochastics indicator)

Стохастичният индикатор, базиран на пазарната инерция, се използва, за да предвидим кога даден ценови тренд е на път да приключи. Подобно на RSI, и тук стойностите ни показват кога даден актив е свръхпродаден или свръхкупен. За да изчисли това, индикаторът взима конкретна цена, на която е затворил даден финансов инструмент, и я съпоставя с ценовото му представяне за даден период от време.

Стойностите, вариращи от 0 до 100, ни показват до каква степен трендът е успял да се наложи на пазара. Ключови нива, които трябва да следим тук, са 20 и 80. Нива под 20 предполагат, че пазарът е свръхпродаден, докато нива над 80 индикират свръхкупен пазар. В зависимост от силата на тренда, достигането на тези стойности далеч не винаги означава, че ни очаква рязка ценова корекция.

Stochastics графика

Обикновено индикаторът е графично изобразен чрез 2 линии в различни цветове, начертани на отделна мини графика. Когато той се допира в горната граница на розовата графика, инерцията замира и се очаква цената да претърпи спад, а когато е достигнала нейното дъно – да последва силна възходяща корекция. Както може би вече се досетихте, много трейдъри разчитат на тази информация, за да “яхнат” пазарния тренд още от самото му начало.

#7. Облакът на Ишимоку (Ichimoku cloud)

Облакът на Ишимоку се радва на особена популярност сред световната трейдинг общност. Индикаторът притежава немалко особености, поради което ще го разгледаме по-подробно в бъдещ материал. Засега, това което трябва да знаем за него е, че неговата основна мисия е да ни известява за посоката на ценовия тренд.

Ichimoku Cloud графика

Когато свещите се намират над “облака” (оцветеното в лилаво пространство на горната графика) трендът се счита за бичи и е подходящ за дълги позиции. Когато цената потъне под облака, трендът е мечи и подходящ за къси позиции.

Някои правила при използване на техническите индикатори

три летящи самолета изпускат трицветен дим

Източник: Unsplash.com | Фотограф: Mihai Surdu

Независимо дали търгувате в рамките на деня или сте привърженик на суинг търговията, използването на твърде много индикатори може да доведе до получаване на противоречива информация, която има опасност да замъгли трезвата ви преценка.

Така например, проследяването на ценови тренд в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен вариант на пръв поглед изглежда като добра идея. Въпреки това много опитни трейдъри споделят, че подобен подход неведнъж ги е лишил от изгодни сделки поради невъзможността им да преценят на кой от индикаторите да се доверят.

Разбира се, това кои индикатори са полезни, и кои – не, е до голяма степен субективна наука и много зависи от конкретните пазарни условия, както и от трейдъра, който ги използва. Във връзка с това, бихме искали да споделим с вас три утвърдени в практиката правила, с помощта на които да извлечете максимума от техническия си анализ.

Правило #1: Не комбинирайте припокриващи се индикатори

Често не разбираме, че сме поставили индикатори, генериращи едни и същи сигнали, едва докато не се подведем по тях и не изпуснем добра сделка. Поради това е добре да подбираме индикатори, които да се допълват взаимно. По правило, всяка двойка индикатори следва да е съставена от един водещ и един изоставащ индикатор.

Така например, пълзящата средна стойност (тренд индикатор) може да бъде удачно комбинирана със индексът на относителната сила (индикатор на инерцията), а RSI – с пълзяща средна или MACD.

В зависимост от това какво искаме да постигнем, тук ние трябва да се съобразим и с различните подвидове индикатори, от които те биват 4 основни типа:

Тренд индикатори (trend indicators). Предвиждат посоката на ценовия тренд (възходяща и низходяща). Такъв, например, е MACD.

Индикатори, базирани на инерцията (momentum indicators).  Използват се за измерване на силата на ценовия тренд. Такъв, например, е RSI.

Индикатори, базирани на пазарната волатилност. Проследява изменението в цената на даден финансов инструмент в рамките на предварително зададен период. Такива, например, са Болинджър бандовете.

Индикатори, базирани на търгувания обем (volume indicators). Показват ни какво количество от дадения актив (напр. количество биткойни)  е търгувано за даден период от време.

Правило #2: Повече не значи непременно по-добре

По мнението на много опитни трейдъри, рядко има смисъл да се следят повече от 5 индикатора наведнъж. Поради това, един удачен подход е да се тестват няколко индикатора, от които да оставите онези 3 или 4, свършили ви най-полезна работа на пазара, в който специализирате.

Правило #3: Правете периодичен одит на стратегията си

Каквито и индикатори да използвате, не забравяйте да си водите записки за техния коефициент на полезно действие. Следващия път, когато търгувате, опитайте се да откриете недостатъци у индикаторите, които използвате (например дали ви изпращат сигнали навреме). Ако такива са налице, помислете с какво можете да ги замените, или пък да промените някои от стойностите, които те използват, докато не откриете подходящата комбинация за вас и вашата стратегия за търговия.

Предупреждение за риск: Изложените в статията информация и технически стойности са предоставени с образователна цел и в никакъв случай не следва да се възприемат като предложения за покупка или продажба на финансов инструмент.

„Делтасток“ АД не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените индикатори. Целта на статията е единствено информативна, като „Делтасток” АД не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на изложените в статията индикатори.

***

Не е нужно търсенето на подходящите за вас технически индикатори да бъде съпътствано от финансови загуби. Тествайте всеки от индикаторите в безопасна пазарна среда с безплатна Delta Trading демо сметка от €10,000.

 

Posted in Технически анализ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .