Делтасток MetaTrader 5 е вече тук!

Делтасток - преход от MT4 към MT5

Източник: MetaQuotes | Автор: DeltaStock

Имаме удоволствието да уведомим всички свои клиенти, че от 01.12.2021 г. „Делтасток“ АД започна да предлага нова електронна платформа за търговия – Deltastock MetaTrader 5 (МТ5). 

Това означава, че всички клиенти на „Делтасток“ АД, които имат открити сметки за търговия в електронната платформа Deltastock MetaTrader 4 (MT4), ще могат да открият сметки за търговия в MT5 при облекчен режим. Последното включва и служебното прехвърляне на паричните средства и финансовите инструменти от сметката в МТ4 по сметката в МТ5. 

Положихме всички усилия да направим процеса максимално опростен и бърз, за да можете да се възползвате от предимствата на MT5 възможно най-скоро. Предлагаме ви три варианта за откриване на сметка в МТ5, като изборът си остава изцяло ваш.

***

1. Ако желаете да откриете сметка за търговия в МТ5 при облекчен режим, както и паричните ви средства и откритите ви позиции във финансови инструменти в МТ4 да бъдат прехвърлени служебно от „Делтасток“ АД в МТ5, е необходимо да преминете през следните етапи:

Влезте с уникалното си потребителско име и парола за достъп в МТ4 в секция „Моята сметка“ на сайта на „Делтасток “ АД.

– Попълнете и подадете заявка за откриване на сметка за търговия в МТ5 в срок до 13.01.2022 г. Заявката е опростена максимално, като данните, с които разполагаме във връзка с договора ви за МТ4, ще бъдат попълнени автоматично. Поради регулаторни задължения на „Делтасток“ АД и поради това, че откривате нова сметка и подписвате нов договор, ще трябва отново да ви бъде извършена оценка за целесъобразност, да подадете нужните декларации, да предоставите определени документи, а в случай на необходимост – да преминете и през процес на видеоидентификация.

В заявката за откриване на сметка в МТ5 трябва задължително да изберете, че желаете паричните ви средства и откритите ви позиции във финансови инструменти в МТ4 да бъдат прехвърлени служебно от „Делтасток“ АД в МТ5.

След сключването на договора ви за МТ5, в първия от следните уикенди: 11 и 12 декември 2021 г., 18 и 19 декември 2021 г., 8 и 9 януари 2022 г. или 15 и 16 януари 2022 г. „Делтасток“ АД ще открие сметката ви за търговия в МТ5 и ще извърши служебно прехвърлянето на активите ви от МТ4 в МТ5. По време на уикенда, през който ще се извърши прехвърлянето, няма да имате достъп до сметките си за търговия и в двете платформи – МТ4 и МТ5.

Когато вашата сметка в МТ5 бъде открита и финансовите ви активи бъдат прехвърлени служебно ще получите потвърждение с имейл, че имате достъп до сметката си и можете да търгувате.

Номерът на сметката, потребителско ви име и паролата ви в МТ5 ще бъдат запазени същите, като в МТ4 ще можете да смените паролата си за достъп по всяко време.

  При служебното прехвърляне, освен паричните средства и откритите ви позиции във финансови инструменти, ще бъдат автоматично прехвърлени и историята на търговията, операциите по сметката и всички чакащи нареждания. 

  След подписване на договора ви за МТ5, откриването на вашата сметка в МТ5 и служебното прехвърляне на финансовите ви активи, достъпът до платформата МТ4 ще бъде преустановен и договорът ви за МТ4 ще бъде прекратен.

***

2. Ако желаете да откриете сметка за търговия в МТ5 при облекчен режим, но не желаете паричните ви средства и откритите ви позиции във финансови инструменти в МТ4 да бъдат прехвърлени служебно от „Делтасток“ АД в МТ5, е необходимо да преминете през следните етапи:

  Влезте с уникалното си потребителско име и парола за достъп в МТ4 в секция „Моята сметка“ на сайта на „Делтасток“ АД.

  Попълнете и подадете заявка за откриване на сметка за търговия в МТ5 в срок до 13.01.2022 г., при условията посочени по-горе.

В заявката за откриване на сметка в МТ5 трябва задължително да изберете, че НЕ желаете паричните ви средства и откритите ви позиции във финансови инструменти в МТ4 да бъдат прехвърлени служебно от „Делтасток“ АД в МТ5.

При избора на този вариант, следва да знаете, че ще можете да търгувате паралелно в двете платформи МТ4 и МТ5.

При избора на този вариант, следва също да знаете, че вие сам трябва да закриете откритите си позиции във финансови инструменти в МТ4 и да се разпоредите с паричните си средства до 20.01.2022 г. Можете да заявите теглене на паричните си средства или да ги прехвърлите от сметката си в МТ4 в сметката си в МТ5, но само в срок до 20.01.2022 г.

***

3. Ако не желаете да откриете сметка за търговия в МТ5 при облекчен режим, но желаете да търгувате в МТ5, е необходимо да преминете през следните етапи:

 Открийте сметка за търговия в МТ5 по общия ред през секция „Открийте сметка“ на сайта на „Делтасток“ АД. 

  При избора на този вариант, е необходимо да закриете откритите си позиции във финансови инструменти в МТ4 и да се разпоредите с паричните си средства до 20.01.2022 г. Можете да заявите теглене на паричните си средства или да ги прехвърлите от сметката си в МТ4 в сметката си в МТ5 в срок до 20.01.2022 г.

Ако не желаете да търгувате като клиент на „Делтасток“ АД през електронната платформа за търговия МТ5, е необходимо до 20.01.2022 г. да закриете откритите си позиции във финансови инструменти и да се разпоредите с паричните си средства по сметката ви за търговия в МТ4. Считано от 21.01.2022 г. електронната платформа за търговия Deltastock MetaTrader 4 ще бъде спряна, договорът ви ще бъде прекратен, а откритите ви позиции във финансови инструменти ще бъдат затворени автоматично по цените на затваряне за 20.01.2022 г. При прекратяване на договора ще е необходимо да получим от вас инструкции за разпореждане с паричните ви средства.

Моля да вземете гореспомената информация предвид при планирането на стратегиите си за търговия.

Posted in Фирмени новини and tagged , , , .

Вашият коментар