Fitch понижи кредитния рейтинг на САЩ: Сега какво?

В значимо решение Fitch Ratings понижи дългосрочния рейтинг на емитента в чуждестранна валута (IDR) на Съединените щати от „AAA“ на „AA+“. Това действие е отражение на опасенията относно фискалното здраве на страната, стандартите за държавно управление и управлението на дълга, като по този начин сигнализира на инвеститорите и световните пазари за повишения риск от отпускане на заеми на Съединените щати. Тъй като пазарите в момента са на червено, незабавното въздействие от това понижение все още се развива.

Защо Fitch понижи кредитния рейтинг на САЩ?

Кредитните рейтинги са неразделна част от финансовата система, действайки като барометър за оценка на кредитоспособността на една нация. По същество те помагат на инвеститорите по целия свят да се ориентират в инвестиционния пейзаж, като предлагат инструмент за оценка на риска. Следователно, понижаването на рейтинга може значително да повлияе на притока на инвестиции, което води до колебания в стабилността на пазара.

Основните причини за това понижение се въртят около очаквано влошаване на фискалното състояние, високото и нарастващо бреме на общия държавен дълг и ерозията на стандартите за управление през последните две десетилетия. Повтарящите се саги по вдигане на тавана на дълга, решенията на проблемите в последната минута и липсата на средносрочна фискална рамка са сред критичните проблеми, отбелязани от Fitch. Агенцията също така подчерта предизвикателствата, свързани с нарастващите разходи за социално осигуряване и Medicare поради застаряването на населението, които все още не могат да бъдат решени ефективно.

Освен това, решението подчертава предизвикателствата, пред които са изправени САЩ, докато се справят с последиците от няколко икономически сътресения и политически решения, включително намаляване на данъците и нови инициативи за разходи, които допринесоха за нарастващия дълг през последното десетилетие.

Последиците?

Кредитните рейтинги са отражение на икономическата стабилност на страната и нейната способност да изплаща дългове. Рейтинг „AAA“, най-високият рейтинг, прилаган от агенции като Fitch, показва най-ниския възможен риск от неизпълнение. От друга страна, понижаването до „AA+“ предполага малко по-висок риск.

В една взаимосвързана глобална икономика инвеститорите използват тези рейтинги, за да ръководят своите инвестиционни решения. Следователно, понижаването на кредитния рейтинг на САЩ може потенциално да разклати доверието на инвеститорите, като повлияе на притока на инвестиции в страната. Инвеститорите, особено чуждестранните, може да възприемат САЩ като по-рискова дестинация за техния капитал и могат да изберат да инвестират другаде, където смятат, че съотношението риск-възнаграждение е по-благоприятно.

Намаляването на инвестициите може да забави икономическия растеж, тъй като инвестициите са критичен двигател за създаването на работни места, иновациите и развитието в различни сектори. Освен това, това също може да повлияе на стойността на щатския долар и да доведе до колебания на валутния пазар.

Кредитните рейтинги също оказват значително влияние върху лихвените проценти, при които държавите могат да заемат пари на международните пазари. По-високите рейтинги често корелират с по-ниски разходи по заеми, тъй като кредиторите вярват, че рискът от неизпълнение е минимален. Обратно, по-нисък рейтинг означава по-висок възприеман риск и, следователно, по-високи лихвени проценти или доходност.

С това понижение САЩ може да се изправят пред по-високи разходи по заеми в бъдеще. Тези повишени разходи могат да предизвикат верижна реакция в икономиката. Може да се наложи правителството да отдели по-голяма част от бюджета си за обслужване на дълговете си, оставяйки по-малко ресурси за публични разходи в области като инфраструктура, образование и здравеопазване.

По-високите разходи по заеми също могат да се прехвърлят към бизнеса и потребителите. Ако правителството взема заеми при по-високи проценти, банките и другите кредитни институции често също повишават своите лихвени проценти. Вследствие на това на предприятията може да им е по-скъпо да финансират своите операции или планове за разширяване, а потребителите може да се сблъскат с по-високи лихви по ипотеки, кредитни карти и заеми. Това може да забави вътрешното потребление и икономическата активност.

САЩ играят централна роля в световната финансова система. Като емитент на водещата резервна валута в света, щатския долар, неговият кредитен рейтинг може да има съществени последици за глобалната финансова стабилност.

Понижаването на рейтинга може да доведе до намаляване на стойността на щатския долар спрямо други валути. Тази промяна може да засегне международната търговия, тъй като много глобални транзакции се извършват в щатски долари. Освен това, много страни държат държавни облигации на САЩ като част от своите валутни резерви. 

Понижаването на рейтинга и последващото потенциално намаляване на стойността на облигациите може да повлияе на стойността на тези резерви.

Освен това, поради взаимосвързаността на днешната глобална финансова система, спад в доверието на инвеститорите в САЩ или рязко коригиране на цените на активите на САЩ може да причини значителна нестабилност на финансовия пазар в световен мащаб.

По същество, понижаването на кредитния рейтинг на САЩ не е само вътрешен проблем, но има далечни последици, които могат да отекнат в цялата глобална финансова система, като засегнат нации далеч отвъд границите на САЩ.

Докато публикуваме тази статия, пазарите са на червена територия и спадове се наблюдават както на европейските, така и на азиатските пазари. Понижаването на рейтинга несъмнено добавя слой несигурност в една вече нестабилна среда. Важно е да се отбележи, че останалите агенции все още не са понижи кредитния рейтинг на САЩ и това не е първият път, в който агенция е сваляла рейтинга на САЩ. През 2011 година, например, Standard&Poor’s направи това и пазарите бързо се възстановиха от тази новина. Тепърва предстои да видим дали това ще се повтори. 

Ивайло Чаушев

Главен пазарен анализатор на “Делтасток”

 

Предупреждение за риск:

Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

60% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

 

Posted in Пазарен обзор and tagged , , .

Вашият коментар