Инфлацията вече е тук… Какво да очакваме?

Световна инфлация: текст "Инфлация" изписан на жълт фон върху щатска банкнота

Източник: Dreamstime | Автор: Star Nawarat

Време за четене: 3 минути

Всеки месец за последната половин година бе белязан от по-висок от очаквания ръст в индексите на потребителските цени. Въпреки това, централните банки все още са на мнение, че текущата висока инфлация е преходно явление. Но дали това наистина е така?

 

Безпрецедентен ръст в цените на облигациите

Инфлационен ръст на ЕС за 2020-2021 г.

Инфлационен ръст на ЕС за 2020-2021 г. | Източник: Tradingeconomics.com | Eurostat

Ако разгледаме американския пазар на облигации, ще установим, че растящата инфлация е по-сериозен проблем, отколкото банките очакват. Съдейки по доходността на американските облигации, в момента пазарът очаква от Фед да затегнат монетарната си политика, а това, от своя страна, продължава да нанася удари по доходността.

 

Американският долар също е в играта

Същото явление можем да наблюдаваме и при текущата цена на американския долар. Ако отворим учебник по финанси и погледнем как инфлацията следва да влияе върху обменния курс на държавната валута, то бихме видели, че когато инфлацията нараства, стойността на валутата спрямо останалите валути би следвало да се понижава. Това, което се случва в момента, обаче, е пълната противоположност.

 

Преходна или непреходна е инфлацията?

Каква е причината централните банки да не искат да затегнат монетарните си политики още отсега? Проблемът с всичко това е, че Фед и ЕЦБ няма да се борят с инфлацията, тъй като са безсилни пред нея – дори и да решат да предприемат мерки, те биха довели единствено до влизането на икономиката във финансова криза в пъти по-лоша от преживяната през 2008 г. Тогава те отново ще трябва да печатат пари, за да спасят икономиката, като така само ще влошат инфлацията.

 

Централните банки отвръщат на удара?

В случай че пазарът на облигации започне да бележи големи спадове, централните банки няма да стоят безучастни и ще се намесят като засилят количествените облекчения (quantitative easing). Разбира се, за да го направят, те ще напечатат още повече пари.

Към момента, ако двете централни банки покачат лихвените си проценти, за да се борят с инфлацията, те ще сринат пазара на ценни книжа, пазара на облигации, имотния пазар, както и икономиката като цяло и техните действия ще доведат до рецесия. 

И така, можем да заключим, че централните банки не могат да покачат лихвените проценти, за да се борят с инфлацията. Какви, тогава, са другите алтернативи и какво могат да предприемат инвеститорите, за да защитят инвестициите си?

Потърсете отговорите в пълния анализ на Ивайло Чаушев – главен пазарен анализатор в Делтасток – https://bit.ly/3BhBqBg 

Предупреждение за риск: Тази статия не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широкодостъпни източници и медии. „Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

Posted in Пазарен обзор and tagged , , , , , , , , , .