Интервю с трейдър: Стоян Михайлов

Представете ни се.

Казвам се Стоян Михайлов, занимавам се с търговия с финансови инструменти от почти 18 години. Завършил съм икономическо образование в ИУ-Варна с магистърска степен по специалността МИО.

Как протича един ваш ден?

Започвам работния си ден с преглед на ценовите промени при инструментите, които следя. Ако е налице сериозна волатилност и съществена промяна в котировките спрямо предходните сесии, преглеждам фундаменталните причини за движението, за да мога да се ориентирам в амплитудата му и във времевия хоризонт. Ако пък липсва значима промяна в цените, то обръщам внимание на предстоящите за деня събития в икономическите календари. Във втория случай ползвам т.нар. фундамент не като база за вземане на търговски решения, а просто за тайминг, кога би могло да се очаква покачване на волатилността.

Защо избрахте да се занимавате с търговия на финансовите пазари?

Стана съвсем случайно, няма пряка връзка с икономическото ми образование, макар че последното определено е спомогнало доста през годините. През 1999 г. започнах работа, която включваше и ежедневни кешови валутни операции, което логично доведе до разрастване на интереса ми към финансовите пазари, в частност валутния.

Какво търгувате най-често?

Задължително избирам инструменти, които са високоликвидни, търгуват се в големи обеми и по възможност са с т.нар. „константна волатилност” . Най-често това са валутните мейджъри с участието на щатския долар, четирите най-популярни борсови индекса, в много по-редки случаи злато, сребро и суровини. Освен чистата номинална дневна волатилност за мен е особено важно съотношението ѝ към спреда, т.е относителното тегло на разходите за търговия.

Колко време е необходимо на един трейдър да се научи да търгува?

Предполагам, че това е твърде индивидуално, но все пак като нещо обобщено може да се каже, че абсолютният минимум е една календарна година, за да се покрият практически поне сезонните цикли. Това разбира се важи само при положение, че се търгува с много сделки на ниските времеви мащаби, защото опитността се придобива не просто с течение на времето, а с много на брой сключени сделки.

Споделете трик, който използвате всеки ден във вашата търговия.

Ясно е, че „триковете” в търговията могат да бъдат единствено психологически похвати и при мен специално това е навикът да прекратявам търговията след неуспешни сделки, за да мога да си дам време за оценка на ситуацията, допуснатите грешки и да избегна емоционални действия.

Кое е най-важното качество, за да си успешен на финансовите пазари?

Що се касае до лични качества, вероятно авантюризмът, толерантността към риск, упоритостта и в известна степен самочувствието са все полезни предпоставки при изграждането на един трейдър. Не смятам, че съществува конкретно качество, което да дефинира успешния трейдинг.

Какъв е балансът между теоретичната и практическата подготовка?

Гарантирано везната натежава в полза на практиката, но хронологично тя трябва да бъде предшествана от сериозна теоретична подготовка. Несериозно е да се мисли, че някой може да се справя в дългосрочен план успешно на финансовите пазари, ако стартира развитието си директно с трейдинг.

Как намаляте риска от загуба в сделките си?

Не мога да го намаля, просто контролирам паричното му изражение при всяка сделка. При търговия на спот пазар единственият начин за контрол на риска е използването на стоп ордери. Неизползването на такива обезсмисля всякакъв анализ, нулира всеки „edge” и прави невъзможна статистическата обработка, респективно анализа на стратегията.

На какво се дължи успехът ви?

На това, на което се дължи и успехът във всяка друга сфера – комбинацията от знания, опит и късмет.

Какъв съвет бихте дали на начинаещите трейдъри?

Да отделят повече време за търговия в демо сметките, за да не се налага да се учат в движение върху реален капитал.

Кой е най-лошият съвет, който сте получавали?

Не мога да ги степенувам, а и помня главно такива, които са ми донесли някаква полза през годините.

Посочете няколко известни трейдъри, които са ви вдъхновявали през годините.

Повечето трейдъри, чиито имена стават широко популярни, придобиват своята известност чрез експлоатирането на конкретна пазарна конюнктура, което е в противовес на личния ми стремеж към устойчива и дългосрочна успешна стратегия. Хора като Сорос, Друкенмилър, Липшуц и Ливърмор имат уникални житейски истории, но не могат да бъдат използвани като база за изграждане на трейдинг стратегия от индивидуалния трейдър.

Кои са любимите ви книги за търговия?

През годините съм прочел страшно много литература по темата и вероятно всяка една книга е допринесла по някакъв начин за развитието ми. Тъй като сегашният ми трейдинг се базира единствено на концепцията за съпротиви, подкрепи, тренд и рейндж, то може да се каже, че класическата теория на Чарлз Дау е любимата ми техника.

Posted in Инвестиции and tagged , , , , , .

Вашият коментар