Изкуственият интелект: Бъдещият двигател на американските акции?

Ние сме на прага на потенциално трансформираща промяна на фондовия пазар, водена от все по-значимата роля на изкуствения интелект (ИИ). Скорошен доклад на Goldman Sachs Research, написан от анализатора Райън Хамънд, хвърля светлина върху тези прогнози.

Ако изкуственият интелект може да доведе до годишно увеличение на производителността от 1,5% през следващото десетилетие, прогнозираният годишен темп на растеж на печалбата на акция (EPS) на S&P 500 през следващите 20 години може да достигне 5,4% – забележим скок от текущата 4,9%. Следователно, тази възходяща прогноза може да повиши стойността на S&P 500 с приблизително 9% от сегашното му ниво. Важно е, че този потенциален растеж не се ограничава до фирми с пряко участие в разработването на ИИ; това има потенциални последици за приходите и печалбите в по-широката сфера на икономиката.

Трябва, обаче, да балансираме тази оптимистична перспектива с признанието, че точното прогнозиране кога компаниите ще започнат да осъществяват значителните печалби от ИИ остава сложна задача. Следователно, инвеститорите може да се колебаят дали да вземат предвид тези перспективи в своите оценки в непосредствена перспектива. Като се имат предвид различни сценарии, стойността на S&P 500 може потенциално да се повиши между 5% и 14%. Но няколко фактора, включително промени в правителствената политика, увеличаване на данъците, колебания в лихвените проценти или забавяне на икономическия растеж, биха могли да компенсират тези потенциални печалби. Трябва също да не забравяме и уроците от dot-com бума: прекалено високите оценки, свързани с предполагаемия потенциал за растеж, могат да доведат до рязък спад, ако темповете на растеж не отговарят на очакванията.

Наприер, NVIDIA извлече значителни ползи от ИИ бума и стойността на акциите се покачи с 200% от началото на годината. Съотношението цена/продажби на NVIDIA, ключов показател за оценка, се повиши рязко до 40,7486 от 26,5 през 2023 г., което показва високото доверие на инвеститорите в потенциала за растеж на компанията. Въпреки това, този скок във финансовите показатели също предполага, че акциите на компанията могат да бъдат надценени. Ето защо е от съществено значение за инвеститорите да проучат внимателно растящите коефициенти на NVIDIA, като имат предвид нейната финансова стабилност, потенциал за бъдещ растеж и присъщата несигурност на технологичния сектор с висок растеж.

Във връзка с това, Goldman Sachs Research наскоро преразгледа своята прогноза за края на годината за S&P 500 и я повиши от 4000 на 4500. Това предполага очакване за разширяване на ралито, което се простира отвъд доминиращите основни капиталови акции. Прогнозата за EPS за 2023 г., обаче, остава непроменена на $224. Тъй като ИИ предлага потенциал за по-нататъшен растеж на печалбите, перспективите за акциите изглеждат по-добри, макар и с присъщи рискове от потенциални рецесии и монетарната политика на Федералния резерв.

Интересното е, че въпреки тези потенциални положителни траектории, настроенията на инвеститорите остават по-скоро мечи според скорошно проучване. Приблизително половината от анкетираните се подготвят за рецесия в САЩ през годината и демонстрират предпочитание към облигации пред акции. Неотдавнашният ръст в технологичния сектор, особено в ИИ, вероятно е поставил предизвикателства за тези, които не са инвестирали много в тази област.

И накрая, настроенията на инвеститорите към различни инвестиционни опции претърпяха забележима промяна. Налице е намаляващ оптимизъм към „повторното отваряне на търговията в Китай“, нарастващо предпочитание към краткосрочните облигации заради потенциала им за поскъпване и по-положително отношение към акциите на развитите пазари. В действителност инвеститорите вече са три пъти по-склонни да увеличат инвестициите си в акции на развитите пазари, вместо да ги намаляват. В заключение, ИИ изглежда е готов да окаже значително влияние върху Уолстрийт, представяйки вълнуваща, но сложна трансформация.

Ивайло Чаушев

Главен пазарен анализатор на “Делтасток”

 

Предупреждение за риск:

Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

73% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Posted in Пазарен обзор and tagged , , , .

Вашият коментар