Кои са лидерите в сферата на изкуствения интелект? – Анализ на топ 5 ИИ акции

Тази седмица ще се фокусираме върху 5-те най-добри публични компании в сферата на изкуствения интелект (ИИ) и петте причини, поради които сме ги включили в краткия списък, включително текущите цели за акциите им. 

Докато светът продължава да се движи към автоматизация и дигитализация, изкуственият интелект става все по-важен в различни индустрии. Имайки предвид това, ние проучихме пазара и избрахме топ 5 на ИИ компаниите, за които вярваме, че имат потенциал за значителен растеж в бъдеще.

MICROSOFT

Инвестиции на Microsoft в ИИ: Microsoft е един от най-големите инвеститори в ИИ, похарчил милиарди долари за научноизследователска и развойна дейност, както и за придобивания на стартиращи ИИ фирми. Компанията е направила значителни инвестиции в обработка на естествен език (NLP), компютърно зрение и машинно обучение.

Azure Cognitive Services: ИИ платформата на Microsoft, Azure Cognitive Services, предлага набор от предварително изградени API, които разработчиците могат да използват за лесно интегриране на ИИ в своите приложения. Тези API включват разпознаване на реч, разпознаване на изображения, обработка на естествен език и др.

Azure Machine Learning: Облачно базираната платформа за машинно обучение на Microsoft, Azure Machine Learning, е предназначена да помогне на учените и разработчиците на данни да изграждат, обучават и внедряват модели за машинно обучение в мащаб. Платформата предлага инструменти за подготовка на данни, обучение на модели, внедряване и мониторинг.

Партньорства и сътрудничества: Microsoft е създала партньорства и сътрудничество с други компании и организации за напредък в развитието на ИИ. Например, компанията си партнира с OpenAI за разработване на усъвършенствани ИИ модели и си сътрудничи с ООН за използване на ИИ за хуманитарни цели.

ИИ приложения: Microsoft е разработила ИИ приложения за различни индустрии, включително здравеопазване, финанси и производство. Например, компанията е разработила базиран на ИИ виртуален асистент за здравни специалисти и е създала базирано на ИИ решение за управление на финансовия риск.

Според информация от Refinitiv Eikon средната целева цена на анализаторите за акциите е $292, което представлява потенциал от приблизително 16% спрямо текущата пазарна цена. 

ALPHABET (GOOGLE)

Инвестициите на Google в ИИ: Google е основен играч в областта на ИИ, като е похарчил милиарди долари за изследвания и разработки. Компанията е направила значителни инвестиции в машинно обучение, обработка на естествен език, компютърно зрение и роботика.

TensorFlow: Платформата за машинно обучение с отворен код на Google, TensorFlow, е една от най-популярните платформи за машинно обучение в света. Платформата предлага инструменти за изграждане и обучение на модели за машинно обучение и има голяма и активна общност от разработчици.

Google Cloud ИИ: базираната в облака ИИ платформа на Google, Google Cloud AI, предлага набор от предварително изградени API и инструменти за разработчиците за лесно интегриране на ИИ способности в техните приложения. Тези API включват разпознаване на реч, обработка на естествен език, компютърно зрение и др.

ИИ приложения: Google е разработила или разработва ИИ приложения в различни индустрии, включително здравеопазване, финанси и транспорт. Например, компанията е разработила базиран на ИИ инструмент за медицинска диагностика и е създала система, базирана на ИИ, за да помогне за намаляване на задръстванията.

Изследвания и сътрудничество: Google има силен фокус върху изследванията и сътрудничеството в областта на ИИ. Компанията е създала партньорства с други компании и организации за напредък в развитието на ИИ, а също така е създала няколко изследователски инициативи, като Google Brain и DeepMind.

Според Refinitiv Eikon средната целева цена за Google, както е предвидена от анализаторите, е $129,40, което представлява потенциален ръст от приблизително 40%.

NVIDIA

Инвестиции на NVIDIA в ИИ: С ускоряването на надпреварата в сферата на ИИ, NVIDIA изпъква като лидер сред производителите на чипове. Нейните решения за ускорени изчисления се използват за анализи, в медицината, автомобилната индустрия, машинното обучение и обработката на данни.

NVIDIA GPU: Графичният процесор (GPU) на NVIDIA е една от най-широко използваните платформи за ускоряване на машинното обучение и други работни натоварвания на ИИ. Графичните процесори на компанията се използват широко от специалисти по данни за ускоряване на обучението на модели.

NVIDIA ИИ платформи: NVIDIA предлага набор от ИИ платформи, включително NVIDIA DGX, който е специално създаден ИИ суперкомпютър, предлагащ високопроизводителни изчисления за обучение на ИИ модели. Платформите на компанията са предназначени да позволят на разработчиците и специалистите по данни да изграждат, обучават и внедряват ИИ модели в мащаб.

ИИ приложения: NVIDIA е разработила базирана на изкуствен интелект платформа за медицински изображения и е създала изчислителна система с изкуствен интелект, която позволява на производителите на автомобили да разработват самоуправляващи се коли. 

Изследвания и сътрудничество: NVIDIA има силен фокус върху изследванията и сътрудничеството в областта на ИИ. Компанията е създала партньорства с други компании и организации за напредък в развитието на ИИ, а също така е създала няколко изследователски инициативи като NVIDIA ИИ Research Lab.

Според данни на Refinitiv Eikon анализаторите са оптимистични за бъдещото представяне на акциите на NVDA. Средната целева цена за акциите е $257, което представлява потенциален ръст от 9%. Това предполага, че анализаторите очакват NVIDIA да продължи възходящата си траектория, въпреки текущата волатилност.

AMAZON

Инвестиции на Amazon в ИИ: Amazon инвестира сериозно в ИИ, със специален фокус върху машинното обучение и обработката на естествен език. Компанията е направила значителни инвестиции в разработването на ИИ технологии и е придобила няколко ИИ компании, за да продължи усилията си.

Alexa: Гласовият асистент на Amazon, Alexa, е един от най-широко използваните гласови асистенти в света. Платформата предлага набор от услуги, включително гласово разпознаване, обработка на естествен език и синтез на реч.

Уеб услуги на Amazon (AWS): AWS предлага пакет от ИИ услуги, включително машинно обучение, обработка и анализ на данни и изображения, приложения за създаване на чатботове, бизнес метрика и др. 

ИИ приложения: Amazon Recognition улеснява добавянето на анализ на образи към приложения, Amazon Polly е услуга, която превръща текстове в реалистична реч, Amazon Lex е услуга за изграждане на интерфейс за разговори към приложения, използващи текст и глас, а Amazon EMR е гъвкава, пригодяема платформа за обработка на големи масиви данни. 

Изследвания и сътрудничество: Amazon има силен фокус върху изследванията и сътрудничеството в областта на ИИ. Компанията си партнира с други компании и организации развитието на ИИ, а също така е създала Amazon AI Research Lab.

Със своите огромни ресурси и клиентска база, Amazon е в добра позиция да продължи да прави значителни крачки в ИИ пространството. Според данни от Refinitiv Eikon анализаторите очакват Amazon да достине  $137,00. Това представлява ръст от около 48% спрямо текущата цена.

ASML

Инвестиции на ASML в ИИ: ASML е водещ доставчик на полупроводниково оборудване и е направила  значителни инвестиции в ИИ, за да подобри своите продукти и услуги. Компанията се фокусира върху разработването на ИИ алгоритми за оптимизация на процесите, контрол на качеството и предсказуема поддръжка.

Литографско оборудване: Литографското оборудване на ASML се използва широко в полупроводниковата индустрия и компанията разработва ИИ алгоритми за подобряване на производителността и ефективността. To е от значение за производството на модерни чипове, които се използват в различни индустрии, включително потребителска електроника, здравеопазване и автомобилостроене.

Партньорства и сътрудничество:  Компанията също си сътрудничи с клиенти за разработване на персонализирани ИИ решения за техните специфични нужди.

ИИ приложения: ASML е разработила или разработва ИИ приложения за различни цели, включително оптимизация на процеси, контрол на качеството и предсказуема поддръжка. Например, компанията е разработила система, базирана на изкуствен интелект, която може да предвиди повреди на оборудването и да планира поддръжка, за да избегне прекъсвания.

Изследвания и развитие: ASML е създала няколко изследователски инициативи за напредък в развитието на ИИ в индустрията на полупроводниците. Компанията също така е инвестирала в развитие на таланти, за да гарантира, че разполага с необходимия опит за разработване и прилагане на ИИ решения.

Според данни на Refinitiv Eikon средната очаквана от анализатори цена за акциите на ASML е $805, което показва потенциален ръст от 29%. Анализаторите са оптимисти за бъдещите перспективи на компанията, тъй като тя продължава да е водеща в производството на полупроводници. Въпреки изправените пред предизвикателствата на веригата за доставки и други спънки, силната финансова позиция и стратегическите партньорства на ASML я позиционират добре за бъдещ растеж.

На долната графика можете да видите представянето на всяка една от анализираните компании

Източник: Delta Trading Web

Светлосиньо – MSFT

Тъмносиньо – ASML

Зелено – GOOG

Розово – AMZN

Оранжево – NVDA

Предупреждение за риск:

Предупреждение за риск: Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

76% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Posted in Пазарен обзор and tagged , , , , , , , .

Вашият коментар