Икономическа сила във възход

Индия, която наскоро стана страната с най-многобройно население след като взе челното място от Китай, е една от най-бързо развиващите се големи икономики. С младо и увеличаващо се население, бързо разрастваща се средна класа и квалифицирана работна ръка, Индия е готова за период на устойчив икономически растеж. В тази статия целим да предоставим общ преглед на индийската икономика, нейните силни страни, предимства и рискове, както и начин да придобиете експозиция в индийския пазар. Ще започнем със силните страни на Индия.

Прочети още