Икономическа сила във възход

Индия, която наскоро стана страната с най-многобройно население след като взе челното място от Китай, е една от най-бързо развиващите се големи икономики. С младо и увеличаващо се население, бързо разрастваща се средна класа и квалифицирана работна ръка, Индия е готова за период на устойчив икономически растеж. В тази статия целим да предоставим общ преглед на индийската икономика, нейните силни страни, предимства и рискове, както и начин да придобиете експозиция в индийския пазар. Ще започнем със силните страни на Индия.

Демографско предимство

Демографията на Индия е едно от най-големите ѝ предимства. Средната възраст в Индия е малко под 29 години, а страната има все по-голяма средна класа. Това младо и амбициозно население стимулира търсенето на стоки и услуги, подхранвайки икономическия растеж.

Индия също има бързо нарастваща квалифицирана работна сила. Всяка година в страната завършват милиони инженери и учени. Тези добре образовани кадри са от съществено значение за развитието на Индия в ключови сектори като производство, ИТ и здравеопазване.

Все по-значими на глобалната сцена

Индия укрепва глобалните си връзки, особено със Запада. Това е очевидно от членството на страната в международни организации като Четворката (съюз от четири държави, състоящ се от Япония, Индия, САЩ и Австралия) и БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка).

Разширяващите се глобални връзки на Индия също са видими и чрез увеличаващите се търговски и инвестиционни потоци с други страни. През 2022/23 г. износът на стоки от Индия достигна 422 милиарда долара, което е увеличение от 40% спрямо предходната година. Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Индия също достигна рекордните 83,6 милиарда долара през 2022/23 г.

Развиваща се инфраструктура

Индия инвестира много и в инфраструктура. Правителството стартира редица инициативи за подобряване на пътищата, железниците, летищата и пристанищата в страната. Тези инфраструктурни инвестиции са от съществено значение за икономическия растеж на Индия.

Например, инициативата на правителството за национален инфраструктурен тръбопровод (NIP) е насочена към инвестиции от 1,9 трилиона долара в инфраструктурни проекти през следващите пет години. Очаква се NIP да създаде милиони работни места и да стимулира икономическия растеж.

Стимули за производството

Производственият сектор на Индия е един от най-бързо развиващите се сектори в света. Очаква се да нарасне с CAGR от 8,36% между 2023 г. и 2028 г., тъй като индийското правителство се е ангажирало с развитието му. Целта им да увеличат дела на производството в БВП на страната до 25% до 2025 г.

Правителството на Индия има и много инициативи за насърчаване на растежа на производствения сектор:

Схема за стимулиране (PLI) на местното производство в ключови сектори като електроника, фармацевтични продукти и автомобили.

Национална производствена политика (NMP) 2022, която има за цел да превърне Индия в глобален производствен център.

Стъпки за подобряване на условията за правене на бизнес в Индия.

Дигитализация

Страната е направила значителни инвестиции в цифровата си инфраструктура и стартира редица цифрови инициативи, като унифицирания интерфейс за плащания (UPI) и програмата за биометрична идентичност Aadhaar.

Тези цифрови инициативи оказаха голямо влияние върху индийската икономика. Например UPI даде възможност на хората да извършват цифрови плащания лесно и сигурно. Aadhaar помогна за намаляване на корупцията и подобряване на финансовата интеграция.

Телекомуникации и електронна търговия

Страната има над 1,1 милиарда абонати на мобилни телефони и над 600 милиона потребители на интернет и броят им расте.

Секторът на електронната търговия в Индия също се разраства бързо. През 2022 г. пазарът на електронна търговия в Индия беше оценен на 63 милиарда долара. Очаква се той да нарасне до 163 милиарда долара до 2026 г.

Аптеката на света

Индия е световен лидер във фармацевтичната индустрия. Страната е третият по големина производител на лекарства в света и изнася лекарства в над 100 страни.

Фармацевтичната индустрия на Индия изигра ключова роля в глобалната борба срещу пандемията от COVID-19. Индия е един от най-големите производители на ваксини и е изнесла милиони дози в други страни.

Възможности:

  • Разрастващ се експортен пазар: Индия изнася нарастваща гама от стоки и услуги, включително фармацевтични продукти, инженерни стоки, ИТ услуги и селскостопански продукти. Това помага за стимулиране на икономическия растеж на Индия и създаването на работни места.
  • Благоприятна бизнес среда: Индийското правителство предприе редица стъпки за подобряване на бизнес средата в страната. Тези стъпки включват намаляване на регулациите, рационализиране на бюрокрацията и подобряване на инфраструктурата. Това улеснява дейността и растежа на бизнеса в Индия.
  • Разрастващ се потребителски пазар: Индия има голям и развиващ се потребителски пазар. Това се дължи на младото и увеличаващо се на брой население на страната, растящите доходи и разширяващата се урбанизация. 

Предизвикателства:

Въпреки силния си икономически растеж Индия е изправена пред редица предизвикателства. Те включват:

  • Бедност и неравенство: Индия все още е развиваща се страна и голяма част от населението живее в бедност. В Индия има значително ниво на неравенство.
  • Безработица: Индия има високо ниво на безработица, особено сред младите хора. Това е голямо предизвикателство, с което правителството трябва да се справи.
  • Инфлация: Индия преживява висока инфлация през последните месеци. Това е основна грижа за правителството, тъй като може да подкопае покупателната способност на домакинствата и бизнеса.
  • Инфраструктурен дефицит: Индия има значителен инфраструктурен дефицит. Това е основно ограничение за икономическия растеж.

Въпреки предизвикателствата, пред които е изправена, икономическите перспективи на Индия са положителни. Страната има редица силни страни, които са готови да стимулират устойчив икономически растеж през идните години.  Очаква се Индия да стане третата по големина икономика в света до 2027 г., изпреварвайки Япония и Германия.

Що се отнася до представянето на индийския фондов пазар, то той не изпада по-назад от потенциала на икономиката. Основният индийски индекс, който представлява 85% от търгуваните на борсата в Мумбай компании, дори надминава безпрецедентните ръстове на американския S&P500  от април насам.

Източник: Delta Trading

Ако искате да търгувате този инструмент трябва да добавите India ETF в платформата си (Делта трейдинг или Мета трейдър). Инструментът е ETF, котиран в долари и може да се търгува от 16:30 EET до 23:30 EET. 

 

Ивайло Чаушев,

Главен пазарен анализатор

Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

56% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Posted in Пазарен обзор and tagged , .

Вашият коментар