Недостигът на мед: Задоволяване на търсенето в един по-зелен свят

Глобалното търсене на мед, движено от революцията на зелената енергия и инфраструктурните проекти, е изправено пред потенциална криза на предлагането. Тъй като медта играе съществена роля в инфраструктурата за възобновяема енергия, електрическите превозни средства (EV) и традиционните индустрии като строителство, електроника и производство на електроенергия, натискът да се отговори на нарастващото търсене нараства.

Прочети още