Недостигът на мед: Задоволяване на търсенето в един по-зелен свят

Глобалното търсене на мед, движено от революцията на зелената енергия и инфраструктурните проекти, е изправено пред потенциална криза на предлагането. Тъй като медта играе съществена роля в инфраструктурата за възобновяема енергия, електрическите превозни средства (EV) и традиционните индустрии като строителство, електроника и производство на електроенергия, натискът да се отговори на нарастващото търсене нараства.

Докладът на S&P Global от 2022 г. прогнозира, че до средата на века светът ще има нужда от 53 милиона тона мед годишно, над два пъти повече от сегашното производство от 21 милиона тона. Докато държавите се стремят да намалят въглеродните емисии и да постигнат въглеродна неутралност до 2050 г., това непрекъснато нарастващо търсене на мед ще натовари съществуващите доставки и ще заплаши да провали усилията за преминаване към възобновяеми енергийни източници.

Източник: S&P Global

Едно от основните предизвикателства при посрещането на това търсене се крие в откриването и разработването на нови находища на мед. Тъй като най-големите медни мини са изправени пред намаляващи запаси и по-ниско съдържание на руда, поддържането на настоящите производствени нива става все по-трудно. Освен това са необходими средно 16 години, за да се разработи медна мина от първоначалното откриване до производството според Международната агенция по енергетика. Това означава, че дори да бъдат открити нови залежи днес, ще отнеме повече от десетилетие, за да бъдат пуснати в експлоатация.

Геополитическите фактори, засягащи основните износители на мед също представляват предизвикателство пред задоволяването на търсенето. Значително количество обработка на мед е съсредоточено в няколко страни, включително Чили, Австралия, Русия, Китай и няколко африкански държави. Екологични проблеми като недостиг на вода, наводнения и силни горещини, както и политически фактори като ресурсен национализъм, санкции и строги регулации възпрепятстват развитието и разширяването на медните мини в тези региони.

Чили, най-големият производител на мед в света, се бори с водна криза, която засяга способността му да обработва сулфидни руди, което изисква големи количества вода. Освен това, съдържанието на мед в рудата е намаляло с 25% през последното десетилетие, което води до по-малко метал на пазара. Левият президент на Чили Габриел Борич предложи по-високи данъци върху минната индустрия, което породи опасения относно нейната конкурентоспособност.

По същия начин Перу, вторият по големина производител на мед, е изправен пред политическа несигурност, тъй като все още обмисля увеличение на данъците върху минния сектор, което потенциално застрашава бъдещи инвестиции.

Сегашното геополитическо напрежение между Запада и Русия също ще засегне доставките на мед в близко бъдеще и допълнително ще изостри дефицита на мед, оказвайки още по-голям натиск върху наличността на критичния метал за различни индустрии.

Източник: S&P Global

Рециклирането на мед е друг потенциален път за преодоляване на недостига на метала. Рециклирането обаче в момента представлява малка част от общото предлагане. През 2021 г. рециклираната мед представлява само 4,5% от общото количество мед на пазара. Докато усилията за рециклиране ще продължат да нарастват, то е малко вероятно те да окажат значително въздействие върху задаващата се криза в предлагането.

В заключение: предстоящият недостиг на доставки на мед, съчетан с предизвикателствата на откриването и разработването на нови находища на мед и ограниченията на рециклирането, подчертава потенциалните възможности в сектора на медта, включително търговията с фючърси върху метала.

Ивайло Чаушев,

Главен пазарен анализатор на “Делтасток”

 

Предупреждение за риск:

Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

73% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Posted in Пазарен обзор and tagged , , , .

Вашият коментар