Промeни в условията за търговия за ДЗР с базов актив петрол

нефтена платформа в океана

Бихме желали да уведомим всички свои клиенти, че във връзка с наблюдаваната висока волатилност на цената на петрола и финансовите инструменти с базов актив петрол, както и с въведените промени на финансовите пазари, където се търгуват тези инструменти, ”Делтасток” АД ще предприеме действия на основание чл. 5.26 и 11.6 от Общите условия, приложими към договорите за търговия с ДЗР на Инвестиционен посредник “Делтасток“ АД.

Прочети още