Промeни в условията за търговия за ДЗР с базов актив петрол

нефтена платформа в океана

Бихме желали да уведомим всички свои клиенти, че във връзка с наблюдаваната висока волатилност на цената на петрола и финансовите инструменти с базов актив петрол, както и с въведените промени на финансовите пазари, където се търгуват тези инструменти, ”Делтасток” АД ще предприеме действия на основание чл. 5.26 и 11.6 от Общите условия, приложими към договорите за търговия с ДЗР на Инвестиционен посредник “Делтасток“ АД.

По отношение на търговията с финансовите инструменти USOil0620, UKOil0620, USOil, UKOil USO и DBC:

 

Повишава се изискването за гаранционната сума (марджин) на 20% за всички изброени инструменти и всички категории клиенти – професионални и непрофесионални, считано от 24.04.2020 г. в 03:00:00 EET;

За финансовите инструменти USOil0620, UKOil0620, USOil и UKOil няма да има възможност да бъдат отваряни нови позиции, в случай че тяхната цена падне под 8 USD, а за съществуващите позиции ще има възможност само да бъдат затваряни или намалявани. Всички видове нареждания, водещи до отварянето на нови позиции в тези инструменти или тяхното увеличаване, ще бъдат отменяни;

 – Горното правило влиза в сила незабавно в случай на падане на цената на гореизброените финансови инструменти под 8 USD и няма да бъде отменяно до второ нареждане, дори и ако цената отново се повиши над 8 USD.

 

За финансовите инструменти USO и DBC се въвежда максимален лимит на отворените позиции в размер на 5 000 бр., считано от 22.04.2020 г.

Posted in Фирмени новини and tagged , , , .