Седмичен анализ – SWOT EUR/USD

Източник: Dreamstime

В “Делтасток” смятаме, че един балансиран и структуриран анализ на някои от най-търгуваните инструменти би бил от полза за нашите клиенти. До голяма степен аргументите в анализа на даден валутен инструмент остават валидни и при търговията на други валутни двойки, поради взаимната обвързаност на пазарите.

Например, анализът на EUR/USD може директно да се приложи и при анализа на двойката USD/CHF, поради много високата отрицателна корелация. Тоест, ако евро-долар се покачва, то долар-франк най – вероятно се понижава, както и обратното. Но и при двете валутни двойки аргументите за USD биха били валидни.

Прочети още