Седмичен анализ – SWOT EUR/USD

Източник: Dreamstime

В “Делтасток” смятаме, че един балансиран и структуриран анализ на някои от най-търгуваните инструменти би бил от полза за нашите клиенти. До голяма степен аргументите в анализа на даден валутен инструмент остават валидни и при търговията на други валутни двойки, поради взаимната обвързаност на пазарите.

Например, анализът на EUR/USD може директно да се приложи и при анализа на двойката USD/CHF, поради много високата отрицателна корелация. Тоест, ако евро-долар се покачва, то долар-франк най – вероятно се понижава, както и обратното. Но и при двете валутни двойки аргументите за USD биха били валидни.

Долната графика показва EUR/USD (зелената крива), а USD/CHF (синята крива).

Източник: Deltastock MT5

В настоящия материал ще изследваме EUR/USD чрез SWOT анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

Силни страни (Strengths)

 •         Ниската волатилност на валутния пазар досега по принцип е благоприятна за еврото и валутите на развиващите се пазари.
 •         Немалко инвеститори са по-склонни да виждат силните данни за трудовия пазар на САЩ за януари като временна девиация, затова преобладаващите очаквания остават за икономическо забавяне, включително и за спиране на повишението на лихвите от Федералния резерв през 2023.
 •         До голяма степен еврото се възстановява поради преминаването на пика на енергийната криза в Европа от 2022 г.

Слаби страни (Weaknesses)

 •         През изминалата седмица американският долар се повиши, заедно с растящата доходност на американските облигации.
 •         Еврото се понижи  значително миналия петък, като лихвеният процент по федералните облигации започна да отразява повишението на основата лихва  в САЩ над 5 % през 2023, особено след последните силни данни за безработицата в страната от този месец.
 •         EUR/USD се понижи силно през последните две седмици след като цената образува мечи Engulfing модел на седмична база, отблъсквайки се от 100-периодната SМА (Simple Moving Average), както е показано на графиката по – долу.

Източник: Deltastock MT5

Възможности (Opportunities)

 •         Преобладаващият наратив през последните месеци е, че икономиката на САЩ ще навлезе в рецесия и това ще намали инфлацията, което на свой ред ще накара Федералния резерв да спре цикъла на повишението на лихвения процент.
 •         Във връзка с горното са и очакванията на много пазарни участници, че Фед ще започне да намалява лихвите от средата на годината.
 •         Следващите данни за инфлацията (CPI) в САЩ, които ще излязат днес, ще бъдат с променена методология, което може да доведе до по-ниско ниво на този ключов икономически индикатор. Според икономисти, анкетирани от агенция “Блумбърг”, инфлацията за януари в САЩ може да се забави до 6.2% на годишна база, в сравнение с 6.5% за декември.

Заплахи (Threats)

 •         Доларът се повиши силно след като икономиката на САЩ  добави над 500 хил. работни места за януари, което беше доста над очакванията. Това показа силата на американския трудов пазар.
 •         Доста пазарни стратези изразяват становището си за „по-висока инфлация за по-дълго време“, което благоприятства повишаването на стойността на американската валута в сегашния икономически цикъл.
 •         През уикенда членът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Игнацио Виско предупреди, че трябва да се избегне повишение на реалната лихва в Европа, което не е необходимо с оглед на обслужването  на корпоративния и държавен дълг. През настоящата седмица се очакват изказвания на членове на УС на ЕЦБ (Лагард, Холцман, Луис Де Гиндос), както и на членове на Федералния резерв (Уилям, Булард, Местър).

В заключение се надяваме, че този SWOT анализ на EUR/USD е предоставил ценна информация за потенциалните рискове и ползи, свързани с тази валутна двойка. Като трейдър е важно да разпознаете силните и слабите страни на двойката EUR/USD. По този начин можете да се позиционирате по-добре, за да се възползвате от потенциалните възможности, като същевременно сте наясно с потенциалните рискове. Както винаги, важно е да бъдете внимателни и да прилагате ефективни стратегии за управление на риска, за да вземете информирани решения, когато търгувате с двойката EUR/USD.

Отдел „Капиталов пазар“ на  „Делтасток“ 

 Предупреждение за риск:

Предупреждение за риск: Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

76% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Posted in Технически анализ and tagged , , .

Вашият коментар