Всичко, което трябва да знаете за суинг търговията

Какво е суинг търговия?

Автор: Делтасток

Време за прочитане: 8 минути

Както може би знаете, онлайн търговията най-общо се дели на два лагера: на хората, които обичат мълниеносно да влизат и излизат на пазарите и на тези, които инвестират в по-дългосрочен план и предпочитат по-лежерния подход от това да държат позициите си отворени в продължение на седмици, месеци, а понякога дори години.

Суинг търговията попада някъде по средата между тези два лагера. Макар и не толкова скоростна както дневната или скалпинг търговията, тя все пак е достатъчно динамична, за да усетите прилив на адреналин, но и ви дава възможността да се отлепяте от екрана.

И така, какво е суинг търговията и има ли смисъл да я превърнете в част от ежедневието си?

 

Суинг търговията – поглед отблизо

По същество, този стил залага на търговията на малки печеливши сегменти от по-големи ценови движения с цел постигането на малки, но пък по-постоянни доходи. Това, обаче, не означава задължително, че продължителността на сделките е ограничена в рамките на деня – всичко зависи от това точно какъв тип пазар търгувате. Все пак, основният фокус при суинг търговията пада върху бързите сделки за сметка на по-дългосрочните.

Може би се питате откъде произхожда името на стила. Както знаем, всяка рязка ценова промяна срещу установения пазарен тренд се нарича суинг (swing). Тук различаваме два типа суинг – “висок суинг” (swing high), т.е. значителен ръст, и “нисък суинг” (swing low), или значителен спад. Тъй като последователите на този стил се ръководят от тези повратни точки и ги считат за възможности за вход на или изход от пазара, те на практика търгуват с тези суингове. Поради това, суинг трейдърите често купуват даден инструмент при възходящ тренд и го продават при низходящ тренд.

И така, как да определим с висока точност кога пазарът ще достигне най-високата или ниската си точка? Това на практика е невъзможно, а и не това е идеята тук. Вместо това, мисията на суинг трейдърите е да “яхнат” възможно най-голяма част от ценовата вълна, преди пазарът да поеме в противоположната посока.

 

Суинг и дей трейдинга – едно и също или не?

На пръв поглед, двата стила изглеждат почти идентични. Все пак, между тях се открояват някои съществени различия, като основното от тях е, че при дневната търговия, както подсказва и самото име, трейдърите затварят позициите си в рамките на деня. За разлика от последните, суинг трейдърите не се ръководят от това правило и така сделките им могат да просъществуват както за 30 минути, така и в рамките на няколко дни, в зависимост от пазарните условия и рисковия апетит на трейдъра.

 

Популярни стратегии при суинг търговията

Две от най-популярните стратегии се наричат тренд търговия (trend trading) и брейкаут търговия (breakout trading). Нека разгледаме какво представляват те.

Няколко думи за тренд търговията

Използването на тази стратегия изисква правилното разчитане на данните, предоставени от редица технически индикатори, тъй като именно те ще ни подскажат накъде би се насочил пазарът. Така ще можете да се включите на пазара в момента, в който сте преценили, че предстои висок или нисък суинг. Ето как работи това на практика.

Ако суинг трейдърите считат, че пазарът има още потенциал за растеж, то те ще отворят дълги позиции. Ако, обаче, според тях пазарът ще спадне още повече, то те ще отворят къси позиции. Тези позиции след това ще бъдат държани докато данните не покажат, че трендът е на път да се обърне. Именно в този момент те ще затворят позициите си и така ще спечелят от разликата в цената.

Малко повече за брейкаут търговията

При брейкаут търговията, основната цел на трейдърите е да заемат позиция в посоката на пазарния тренд възможно най-скоро, с цел да се пуснат по течението на пазара за възможно най-дълъг период от време. За да го постигнат, те често ще търсят нива, които биха сигнализирали, че пазарът е на път да излезе от ценовия диапазон, в който се търгувал до момента. Това обикновено се случва след пробив на ниво на подкрепа или съпротива. Важен момент при брейкаут търговията е оценката на това доколко силна или слаба е пазарната инерция, която можем да направим като пресметнем какъв е общият обем на търгуваните сделки на пазара.

 

Трите водещи индикатора в суинг търговията

Суинг търговията често се свежда до избора на правилните пазарни индикатори, тъй като с тяхна помощ можем да предвидим пазарните суингове, както и да определим добри нива за вход и изход от пазара. Представяме ви някои от най-популярните технически индикатори, ежедневно използвани от опитни суинг трейдъри от цял свят.

Движещи се средни стойности

Преди да започнем, едно важно уточнение – когато използваме движещи се средни стойности, основната ни цел е по-скоро да потвърдим посоката на тренда, отколкото да се стараем да изготвим подробен анализ. Основната причина за това е, че тези индикатори са от групата на изоставащите индикатори, т.е. данните, които те предоставят, идват с известно закъснение спрямо реалните пазарни условия. Когато цената на даден актив се намира над движеща се стойност, то наблюдаваме възходящ тренд, докато спад под движещата се стойност се счита за низходящ тренд.

Ценова графиа - движеща се средна стойност

Източник: Delta Trading

На ценовата графика виждаме една от най-често прилаганите стратегии от суинг трейдърите, а именно проследяването на пазарите чрез комбинация от две експоненциални движещи се средни. Жълтата линия представлява 50-дневна средна стойност, докато зелената е 100-дневна средна стойност. Когато и двата индикатора се пресекат (означените с жълти кръгове зони), това подсказва, че е възможно да предстои възходящ ценови суинг. Така например, ако бързата 50-дневна стойност се извиси над по-бавния индикатор, то суинг трейдърът би могъл да отвори дълга позиция на пазара, докато в обратния случай той би отворил къса позиция.

Индексът RSI 

Индексът на относителната сила е тип осцилатор, който отчита стойности от 0 до 100. Стойности над 70 подсказват наличието на свръхкупен пазар, докато такива под 30 – на свръхпродаден пазар. С помощта на този измерващ пазарната инерция индикатор, можем да определим дали трендът е на път рязко да измени посоката си, и ако случаят е такъв, бързо да навлезем на пазара и да се възползваме от ценовите движения.

Ценова графика - RSI индикатор

Източник: Delta Trading

На горната графика зоните, в които пазарът е прекрачил горната граница (70) или долната граница (30) на RSI индикатора са означени с жълти кръгове. При възходящ тренд, RSI стойности за свръхпродаден пазар биха могли да бъдат интерпретирани като възможност за вход на пазара, докато наличието на свръхкупен пазар може да се счита за сигнал, че може би е време да излезете от сделката. При низходящ тренд важи точно обратното – свръхкупеният пазар предоставя възможности за вход на пазара, докато свръхпродадения – за изход.

Стохастичен индикатор

Също като вече споменатия RSI индикатор, и този инструмент се причислява към индикаторите за оценка на пазарната инерция. Функцията му, обаче, е малко по-различна – използва се, за да се предвиди кога даден ценови тренд е на път да приключи, като стойностите отново варират от 0 до 100. Тъй като стохастичния индикатор е водещ индикатор, или такъв, чиито данни изпреварват реалните пазарни условия, суинг трейдърите могат да го използват, за да предвиждат бъдещи ценови суингове. За целта, най-скорошната цена на затваряне на пазара се сравнява с конкретен период, през който този пазар се е търгувал (обикновено 14 дни). Стойности под 20 предполагат наличието на свръхкупен пазар, докато стойности над 80 сочат към свръхпродаден пазар.

Стохастичен индикатор - низходящо движение

Източник: Delta Trading

На по-горната графика, стохастичният индикатор е представен като две цветни линии – жълта и зелена. Когато двете линии се пресекат, това би могло да означава, че пазарният тренд е на път да смени посоката си. Така, ако зелената линия се озове под жълтата, какъвто е случаят и тук, суинг трейдърите биха могли да отворят къси позиции в пресечните точки, освен ако цената не е паднала под долната граница на индикатора (20 и по-малко).

Стохастичен индикатор - възходящо движение

Източник: Delta Trading

На втората графика наблюдаваме обратния случай – всеки път щом зелената линия се покачи над жълтата, суинг трейдърите биха могли да отворят дълга позиция. Това, обаче, не е опция ако пазарът превиши горната граница на индикатора (80 и нагоре).

 

Заключение

Суинг търговията е хибриден стил, който може да бъде използван както при изпълнението на краткосрочни стратегии, така и при по-дългосрочни стратегии, стига трейдърът да не се поддаде на алчността си и да знае как правилно да разчита данните от техническите индикатори. И така, нека обобщим:

 

– Суинг търговията е убеждението, че пазарите не вървят в права линия, както и че всяка минимална промяна в цената на даден актив би могла да крие потенциал

– Стилът се изразява в търговията на малки печеливши сегменти от по-дългосрочен тренд

– Точното предвиждане на възходящи и низходящи суингове не е главна цел, а по-скоро търгуването на предстоящ суинг по възможно най-безопасния начин

– Суинг трейдърите често държат позициите си както броени минути, така и дни наред, като този период зависи от типа пазар и рисковия апетит на трейдъра

– Две от най-популярните стратегии за суинг търговия се наричат рейндж търговия и брейкаут търговия, като и двете акцентират върху печалбата от краткосрочни движения

– Суинг търговията изисква умелото боравене с ред технически индикатори, сред които движещи се средни стойности, RSI индикаторът и стохастичния индикатор

 

***

Искате да приложите суинг търговията на практика? Открийте демо сметка с виртуални €10 000 и се насладете на достъп до над 1000 пазара в реална пазарна среда, без да рискувате реални средства.

 

ИЛИ

 

 

Предупреждение за риск: Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

Posted in Инвестиции, Технически анализ and tagged , , , , , , , , , , .

Вашият коментар