Какъв тип трейдър сте вие? Три стила на търговия, които трябва да познавате

Източник: Depositphotos | Автор: Deltastock

Време за четене: 6 минути

Дей трейдър ли сте? А може би сте почитател на суинга? Какво ще кажете за позиционната търговия? Не смесвате ли всъщност по малко и от трите стила? На пръв поглед, определянето към кой тип трейдъри принадлежите не изглежда толкова важно, но то е пряко свързано с изграждането на успешна трейдинг кариера в дългосрочен план.

Ако винаги сте искали да научите малко повече за всеки от трите стила и за ползите, които те биха могли да донесат за вашата търговия, следващите редове са за вас.

 

Стил #1: Дневна търговия (day trading)

Източник: Depositphotos | Автор: Deltastock

Както подсказва и самото име, основният фокус на дей трейдърите пада върху откриването и задържането на най-добрите сделки в рамките на един ден. Стратегията на този тип трейдъри е да се възползват от предварително прогнозирани изменения в дневната цена на търгувания финансов инструмент, с цел генерирането на бързи печалби. 

За да постигнат това, дей трейдърите се стремят да поддържат сравнително нисък брой активни сделки, като се придържат към три основни правила:

 

1. Винаги да изчакват цената на инструмента да достигне нива, които биха могли да генерират най-високи печалби.

 

2. Към всяка сделка да подхождат с изключителна бързина, концентрация и прецизност поради често динамичните условия на пазарите и необходимостта от непрекъснатото наблюдение за изменения в цените на търгуваните инструменти.

 

3. Да реагират динамично на променящата се пазарна среда, да имат изключително нисък праг на толерантност към риск и да затварят бързо сделки, които не се представят според техните очаквания.

 

Дей трейдингът се явява най-ангажиращият от трите стила на търговия, тъй като присъствието на трейдъра пред екрана се изисква от началото до самия край на сесията. За да улесни процеса и да ограничи потенциалните си загуби, дей трейдърът, като всички останали, често използва инструменти за контрол на риска като стоп (stop loss) и лимит (take profit) нареждания, както и редица технически индикатори като MACD, RSI (Индекс на относителната сила), и други.

Научете повече за техническите индикатори.

 

Предимства на стила:

– По-краткосрочните позиции дават на трейдъра известна защита срещу внезапни икономически изменения, породени от политически и военни събития или, например, внезапни природни бедствия

– Забързаната търговия и малките стопове увеличават търгувания обем, а с това и възможностите за печалби

 

Недостатъци на стила:

– Тъй като основната цел на дей трейдъра е да не пренася позиции за следващия ден, спредът (разликата между цена “купува” и цена “продава” на даден инструмент) е от решаващо значение за крайната печалба

– Интензивните сесии могат бързо да доведат до умора и разсеяност, което повишава риска от допускането на скъпоструващи грешки

– Забързаната динамика на стила превръща определянето на подходящ момент за влизане и излизане от пазара в нелека задача

 

Стил #2: Суинг търговия (swing trading)

Източник: Depositphotos | Автор: Deltastock

При суинг търговията трейдърът спорадично влиза и излиза от няколко сделки за период, траещ от няколко дни до няколко седмици, в зависимост от поставените финансови цели. Основните различия между суинг и дей трейдърите е че, първите често търгуват с по-ниски нива на ливъридж. 

Освен това, те използват комбинация от технически и фундаментален анализ при определянето на нивата на влизане и излизане от сделките, таргетират по-големи ценови флуктуации, държат позициите си по-дълго време и използват по-отдалечени стопове. Не на последно място, в допълнение към едночасовата графика, други често използвани времеви интервали са четиричасовия, дневния и седмичния. 

 

Предимства на стила:

– Размерът на спреда не е от толкова голямо значение за крайната печалба

– Суинг трейдърите не търгуват толкова често, колкото дей трейдърите, което дава възможност дори на хора с постоянна работна заетост да участват на пазарите

– Забавеното темпо прави този стил по-малко стресов от дневната търговия

 

Недостатъци на стила:

– Позициите на суинг трейдъра са уязвими към внезапни икономически изменения

– Изисква се значително по-голям капитал от дей трейдинга, а с това нараства и сумата, която трейдърът рискува да загуби, ако пазарите се обърнат срещу него

– Докато постоянното присъствие на суинг трейдърите пред екраните не е задължително, те все пак трябва да са също толкова дисциплинирани, съсредоточени и емоционално уравновесени колкото и дей трейдърите.

 

Стил #3: Позиционна търговия (position trading)

Източник: Depositphotos | Автoр: Deltastock

Позиционната търговия е с най-забавеното темпо от трите стила, като в някои случаи позициите се задържат със седмици, месеци и дори за няколко години. Поради тази причина, позиционната търговия често се препоръчва на инвеститори със значителен капитал и висок праг на търпение. Едно от важните качества, което позиционният трейдър трябва да притежава, е умението да пренебрегва настроенията на пазарите, тъй като неговата сделка вероятно ще премине през няколко бичи и мечи пазара преди позицията да бъде затворена.

Така например, ако трейдърът е задал за цел да задържи позиция в дадена компания за период от една година, той би следвало да се придържа към стратегията си дори ако повечето анализатори са на мнение, че икономиката е на прага на рецесия. При този стил фокусът пада върху отварянето на не повече от няколко позиции на месец, като честа практика е използването на дневни, седмични и месечни графики.

Може би основната разлика, която откроява този стил от другите два изброени е, че при позиционната търговия се отдава особено голямо значение на редица макроикономически фактори, като фундаменталният анализ тук често е съпътстван и от техническа оценка на пазара с помощта на технически индикатори. Ако вземем за пример финансовото представяне на една компания, някои от тези фактори биха могли да включват генерираните от нея приходи, размерът на дълговете на компанията, каква успеваемост имат нейните продукти и услуги, както и каква е текущата бизнес политика на борда на директорите.

 

Предимства на стила:

– Спредът не играе роля при определянето на печалбите

– Поради голямата продължителност на търговията, на позиционните трейдъри обикновено са им необходими не повече от няколко часа седмично, за да актуализират стратегиите си спрямо пазарните настроения

– При позиционната търговия не се изисква непрестанното следене на ценови изменения на пазарите, което я прави най-малко стресовият стил от трите

 

Недостатъци на стила:

– Колкото по-дълго е задържана една позиция, толкова повече нарастват разходите по нейната поддръжка

– Тук трейдърите поставят най-големите си стопове, които могат потенциално да доведат до съществени загуби, ако пазарите се обърнат срещу тях

– Колкото по-дълго е държана една позиция, толкова по-голям е рискът трейдърът да се привърже към нея и да не забележи промяната в посоката на ценовия тренд

 

Грешката, която начинаещите трейдъри допускат

Избирането на стил на търговия е съвсем нелека задача, поради което много начинаещи подхождат на принципа “колкото повече, толкова повече”. Иначе казано, те често променят стила си в хода на търговията още при първото срещнато препятствие, като по този начин не само увеличават риска от загуба, но и не си дават достатъчно време, за да преценят кой от всичките стилове най-много подхожда на техните цели и нужди.

За съжаление, тук бързи алтернативи няма и най-добрият начин да проверите кой стил е правилният за вас е като тествате всеки един от тях за достатъчно дълъг период от време и не се отказвате от него, дори когато избраният от вас подход на пръв поглед не води до желаните резултати. 

 

Заключение

Макар и трите стила да са коренно различни един от друг, никой от тях не превъзхожда другия и един добър трейдър би следвало да може да се възползва еднакво добре и от трите. Това изисква много време, търпение, практика, и най-вече – непоклатима дисциплина и умението да овладявате емоциите си в трудни за вас моменти. Разбира се, други важни фактори, като толерантността към риск, размерът на търгувания капитал и наличното свободно време също не бива да бъдат пренебрегвани, така че финалното решение зависи единствено и изцяло от вас. 

Окуражителното е, че съществува начин как да изпробвате всеки един от трите стила в реална пазарна среда, но без никакъв риск за вашите средства. С безплатната тестова сметка в Delta Trading в размер на €10 000 ще можете да търгувате CFD върху над 1100 популярни финансови инструмента като акции, индекси, фючърси, ценни метали, петрол и други през мощна и лесна за използване платформа.

Изберете своя трейдърски стил още днес!

 

Posted in Инвестиции and tagged , , , , , , , , , , .

Вашият коментар