Четирите конника на рецесията

Анализатори от Deutsche Bank проучиха икономически данни от векове, разкривайки потенциални индикатори за предстоящи рецесии и модели, които обхващат 323 години глобални икономически тенденции. Това изследване на икономическите цикли включва рецесии, експанзии и пазарни спадове, датиращи от 1700 г., щателно анализирайки причините и предупредителните знаци зад историческите рецесии.

Анализът идентифицира четири основни критерия, които обичайно са сигнал за предстояща рецесия. Обезпокоителното е, че, последните тенденции в икономиката на САЩ изпълняват и четирите критерия, сочейки  76% вероятност за предстояща рецесия. 

Четирите конника на рецесията

Джим Рийд и неговият екип в Deutsche Bank изчислиха „коефициент на попадение“ за всеки критерий, представляващ процента пъти, в които той е бил последван от рецесия.  Те стигнаха до заключението, че докато нито един отделен макроикономически фактор не може да прогнозира рецесия, понастоящем се наблюдава едновременното възникване на четирите най-значими фактора, свързани с рецесии – бързо покачване на лихвените проценти, инфлационни пикове, обърната крива на доходност и шокове в цените на петрола . Това едновременно проявление на всички основни признаци е притеснително, тъй като предполага повишена вероятност от предстояща рецесия.

1. Бързо покачване на лихвените проценти – 69% вероятност:

Най-страшният от тези конници е бързото покачване на лихвените проценти. Увеличаването на цената на заемите за бизнеса и потребителите поради нарастващите лихвени проценти е известен предшественик на икономическите рецесии. От 1854 г. насам САЩ претърпяват рецесия в рамките на три години в приблизително 69% от случаите, когато краткосрочните лихвени проценти са отбелязали  скок от 2,5 процентни пункта за период от 24 месеца. 

През последните 18 месеца Федералният резерв увеличи лихвения процент с приблизително 5,2 процентни пункта.

2. Скок на инфлацията – 77% вероятност:

Инфлацията, вторият конник, достигна плашещите 9% през юни 2022 г., като впоследствие се върна до сравнително благоприятните 3,7%. В исторически план увеличението на инфлацията от три процентни пункта за 24 месеца води до рецесия в рамките на три години в 77% от случаите. Това е пример за чувствителността на икономиката на САЩ към инфлационни скокове.

3. Обърната крива на доходност – 74% вероятност:

Инверсията на кривата на доходност, сценарий, при който краткосрочните облигации носят по-висока доходност от дългосрочните, е третият конник, показвайки 74,1% точност при прогнозиране на рецесии в САЩ. Държавните облигации на САЩ са в такава  инверсия от юли 2022 г., сигнализирайки за потенциален икономически спад. Този процент се повишава до 79,9%, когато се фокусира върху периода след рецесията от 1953 г. насам.

4. Шок в цената на петрола – 45% вероятност:

И накрая, шокът от ескалиращите цени на петрола е най-малко предсказуемият от четирите конници, сигнализирайки за рецесии в САЩ в 45,9% от случаите в исторически план, когато има 25% скок на цените за период от 12 месеца. Дори 50% покачване на цените за период от две години е довело до рецесии само в 48,2% от случаите.

Въпреки че е трудно да се предвиди всяка рецесия с абсолютна точност, като се използват тези макросигнали, конвергенцията на тези значими индикатори през този цикъл потвърждава повишената чувствителност на икономиката на САЩ в исторически план. Наличието на тези четири конника не предопределя рецесия със сигурност, но тяхното синхронно влияние несъмнено определя текущата макроикономическата обстановка в съответствие с историческите рецесии.

Не всичко е загубено 

Докато рецесиите неизменно водят до финансови затруднения и икономически спадове, те също служат като катализатор за икономическо усъвършенстване и развитие. САЩ са претърпели 34 рецесии от 1854 г. насам, всяка от които е служила като механизъм за прочистване, премахване на компании и индустрии с по-ниски резултати, като по този начин позволява по-ефективно разпределение на ресурсите и насърчава издръжливостта и растежа на стабилните компании. Противно на преобладаващото възприемане на рецесиите като икономически катастрофи, те са неразделни компоненти от дългосрочния икономически растеж и повишаването на производителността.

Ивайло Чаушев,

Главен пазарен анализатор

Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

60% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Posted in Пазарен обзор and tagged , , , .

Вашият коментар