Ивайло Чаушев: “Намесата на ESMA безспорно доведе до добри решения, но и повиши риска за някои трейдъри”

Снимка с логото на ESMA

Източник: DeltaStock.com

През март 2018 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) обяви, че ще наложи ограничителни мерки на всички регулирани финансови посредници. Мерките ограничиха максимално допустимия ливъридж при CFD търговията, забраниха клиентските бонус схеми и бинарни опции и въведоха защита при отрицателен баланс.

Година по-късно, резултатите от решението на европейския регулатор са вече налице. Дали от ESMA успяха да постигнат поставените си цели ще научим от Ивайло Чаушев – старши дилър в „Делтасток“ АД и чест гост-коментатор в Bloomberg TV Bulgaria и други водещи финансови медии в страната.

Регулациите на ESMA: поглед отвътре

С въвеждането на новите изисквания европейският регулатор забрани рекламата и предлагането на бинарни опции – позиция, която дълги години бе отстоявана от икономисти и финансови посредници от цял свят. С тях, обаче, той наложи и нови максимални нива на ливъридж за всеки CFD инструмент, а именно:

 

– Ливъридж от 30:1 на CFD върху основни валутни двойки

– Ливъридж от 20:1 на CFD върху второстепенни валутни двойки, индекси и злато

– Ливъридж от 10:1 на CFD върху второстепенни индекси и суровини

– Ливъридж от 5:1 за индивидуални акции и от 2:1 за криптовалути

 

Като допълнение, от финансовите посредници се очаква да спазват следните изисквания по отношение на т. нар. непрофесионални клиенти: 

 

– Предоставяне на защита при отрицателен баланс

– Служебно закриване на позиция при недостиг на марджин от 50%

– Забрана за предлагане на парични и непарични стимули

– Предупреждение за риск, включващ процента губещи сметки

 

Промените на ESMA влязоха в сила на 30 юли 2018 г. с уговорката, че регулаторът ще преразглежда ограниченията на тримесечна база.

Какво показа статистиката на Finance Magnates

След повече от година активно присъствие е време да разгледаме дали регулациите постигнаха желания ефект. В графиката по-долу, изготвена от Finance Magnets, се вижда процентното съотношение между губещите и печелившите сметки на 37 финансови посредници, подредени по азбучен ред.

 

Статистика на печеливши и губещи трейдъри, предоставена от Finance Magnates.

Източник: Finance Magnates

Както става по-ясно от извадката, общият процент на губещите търговски сметки е занижен в 17 от 37-те разглеждани посредници, като цялостното подобрение спрямо изминалата година е изчислено на 1,9%. За съжаление, тези наглед положителни промени не се дължат толкова на нововъведените регулации, колкото на друго събитие вследствие на тях. 

Поглед от двете страни на монетата

Ползите от регулациите

За изминалата година мерките подобриха немалко аспекти от търговията на европейския непрофесионален клиент. Така например, ограничаването на загубите до размера на сметката (защита при отрицателен баланс) бе добро и крайно наложително решение.

Друг позитив бе затягането на възможностите за рекламиране на CFD продукти, което значително ограничи броя клиенти, инвестиращи немалки суми без да имат голям опит на пазарите. Не на последно място, забраната на бинарните опции бе дългоочакван и приветстван ход от редица специалисти и лицензирани финансови посредници.

Вредите от регулациите

За съжаление пораженията, които регулациите нанесоха през последната година, също не са за пренебрегване. Сред тях се откроява задълбочаващият се проблем с т. нар. офшорни (нерегулирани) финансови посредници с централи извън територията на EС, много от които предлагат по-висок ливъридж при търговия на марджин. Освен това, затегнатите финансови мерки доведоха и до други не по-маловажни проблеми. 

Официалната статистика рисува неточна картина на пазарите

Както се спомена малко по-горе, ESMA изисква от всички финансови посредници да публикуват процента губещи сметки. В тази статистика, обаче, не влиза броят професионални клиенти (опитни трейдъри с достъп до по-висок ливъридж, които не ползват част от протекциите на ESMA), тъй като това не е задължително изискване.

Иначе казано, ако губещ непрофесионален клиент стане професионален, той бива изваден от губещия процент. Така официалната статистика видимо спада, но обективността ѝ ще бъде само привидна, защото тя няма да включва печалбите и загубите на професионалните клиенти.

Непрофесионалните клиенти депозират повече средства

Някои от по-опитните инвеститори, които търгуват на територията на ЕС и не са професионални клиенти, сега рискуват двойно или тройно повече средства, за да заобиколят по-ниския ливъридж и да запазят досегашните си обеми на сделките. 

ESMA допринесе за представата, че пазарите са измама

Безспорно рестрикциите върху рекламирането на CFD инструменти видимо понижи броя губещи сметки. Това, обаче, до голяма степен се дължи на изготвения от ESMA стандартизиран формат за предупреждението за риск, в който задължително се упоменава процентът губещи клиентски сметки, но пък липсва този на печелившите.

По думите на някои финансови експерти, тази ситуация би могла да бъде лесно избегната ако регулаторът бе отделил малко повече време и ресурси, за да изтълкува промените на самите клиенти, в чиито интерес те бяха въведени.

Регулациите бяха въведени проактивно, не реактивно

Не всички клиенти са опонирали на новите изисквания на ESMA. Въпреки това, наскоро проведеното от IG Group проучване установи, че цели 98% от интервюираните (15 000 души) са били доволни от условията и не са искали да бъдат наложени каквито и да било ограничения върху търговията на марджин.

Как регулациите се отразиха на Делтасток

Вълната на промяната несъмнено достигна и лицензираните финансови посредници по родните земи. Така например, към дата 25 септември 2018 г. процентът губещи клиентски сметки при нас бе 75%, докато към днешна дата той вече е 61%. 

На пръв поглед значително, подобрението от 14% в сегашния си вид не е напълно обективно, тъй като:

1. В губещия процент не влиза броят по-рискови клиенти, които често губят по-крупни суми и които са се прехвърлили към нелицензирани брокери.

2. Броят на преквалифициралите се в професионални трейдъри клиенти.

Какво можем да очакваме от ESMA занапред

Считано от 1 август тази година, ESMA даде на всеки национален регулатор в ЕС свободата сам да прецени дали иска да въведе ограничителните мерки за постоянно или да предложи свои собствени решения. Въпреки това, регулациите бяха перманентно въведени без промени от повечето европейски регулатори (включително и от КФН). 

Година и няколко месеца по-късно, вече можем да направим обективна оценка на “ефектът ESMA”. А тя е че, в опитите си да защити трейдърите, европейският регулатор безспорно въведе някои добри идеи, но едновременно с това изложи редица клиенти на още по-голям риск, тъй като им даде стимул да потърсят по-добри условия при конкуренти извън ЕС. Конкуренти, които в много от случаите не предлагат защита на клиентските средства, не сегрегират сметките си от тези на трейдърите, търгуват срещу собствените си клиенти, а понякога дори не притежават и лиценз.

Дали тази тенденция ще продължи и занапред зависи до голяма степен от това доколко ESMA ще склони да преразгледа своето решение, както и дали ще пожелае да се вслуша в гласовете на финансовите специалисти, регулираните посредници и на самите клиенти.

***

Защо да търгуваме през регулиран финансов посредник?

Въпреки последните ограничения, наложени на регулираните посредници, търгуването през тях все още крие немалки ползи. Ако и вие обмисляте да търгувате на пазарите и си търсите надеждна финансова компания, ето някои от причините, поради които бихте могли да се доверите на нашите услуги.

Защо “Делтасток” АД?

– “Делтасток” АД е доказал се във времето инвестиционен посредник с повече от 20 години опит на световните пазари, предлагащ CFD търговия върху над 1100 популярни финансови инструмента

– Компанията е регулирана от Комисията за финансов надзор (КФН) в България и отговаря на всички изисквания по MiFID II (The Markets in Financial Instruments Directive)

– Всички непрофесионални клиенти на „Делтасток“ са защитени от натрупване на отрицателен баланс по сметките си за търговия

– Инвестиционният посредник съхранява активите си отделно от тези на своите клиенти и гарантира активите на всички непрофесионални клиенти чрез Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) в размер на 90%, до 40 000 лв.

– Делтасток отговаря на всички критерии на кампанията на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)

 

Posted in Пазарен обзор and tagged , , , , , , .