Какво е скалпинг търговията? 4 стратегии за начинаещи

Какво е скалпинг търговия?

Автор: Делтасток

Време за прочитане: 8 минути

Независимо от това колко време търгувате на пазарите, вероятно сте чували за т. нар. “скалпери” – тип трейдъри, които вадят прехраната си като залагат на честата търговия на малки, но печеливши, сделки. В случай че искате да научите дали този популярен стил на търговия би ви подхождал, то следващите редове са за вас. 

 

Какво е скалпинг (и защо трейдърите го обожават)?

Както намекнахме по-горе, скалпингът е стратегия, която се изразява в бързото отваряне и затваряне на къси и дълги позиции веднага щом всяка сделка стане печеливша. На практика скалперите се изхранват именно чрез тези малки разлики в цените, като с времето тези печалби нарастват. Това означава, че те често се впускат в дълга поредица от микро сделки, което изисква доброто познаване на пазара и стриктен график на търговия. 

Мислете си за скалпинга като за сложна стратегия от типа на “взимай и бягай” – вместо да държат активи за дълги периоди от време, скалперите затварят позициите си веднага щом те започнат да им носят пари, като на тяхно място отварят нови и така до постигането на задоволителни резултати. Ако се изпълни правилно, тази стратегия би могла да спечели на скалпера повече средства в рамките на деня, отколкото ако за този период просто е държал дълги позиции.

 

Предимства на скалпинга пред другите стратегии

Ако сте запознати с някои от другите по-популярни стилове на търговия, то знаете, че те се различават коренно един от друг и са подходящи за определен тип трейдъри. Същото може да се каже и за самия скалпинг, който е движен от една простичка идея – да се приоритизират по-малки пазарни движения за сметка на по-големите, тъй като те обикновено са по-лесно предвидими, което предполага и че са по-печеливши.

Една от основните причини, поради която скалперите изобщо полагат усилия да раздробят обичайната трейдинг сесия на дузини микро сесии е, че така си понижават риска от загуба. Тъй като прекараното време при всяка сделка е кратко, шансът скалперът да бъде повлиян от внезапно голямо движение в цената на актива е значително по-малък. Друго предимство на стила е, че определянето на посоката на малките движения е по-лесно в сравнение с изготвянето на по-дългосрочни прогнози.

 

Кои са някои от най-добрите скалпинг стратегии?

Скалпингът е занимание, което изисква известни технически познания, затова е полезно да се знае как работят поне част от по-популярните инструменти за пазарен анализ. По-долу сме споделили четири от най-честите тактики, които скалперите използват, за да открият добри нива за вход на пазара.

 

Скалпинг стратегия #1: стoхастичен индикатор

Стохастичният индикатор, базиран на пазарната инерция, се използва, за да предвидим кога даден ценови тренд е на път да приключи. Стойностите на индикатора ни показват кога даден актив е свръхпродаден или свръхкупен и варират от 0 до 100. Например, нива под 20 предполагат, че пазарът е свръхпродаден, докато нива над 80 индикират свръхкупен пазар.

В контекста на скалпинг търговията, ние можем да използваме индикатора, за да търсим закономерности в пазарния тренд. С други думи, с негова помощ можем да определим дали даден пазар често варира от една крайност в друга или че това, което наблюдаваме в момента, е просто единичен случай. Ако пазарът е високо волатилен, обикновено той се придържа към двете екстремни граници на стохастичния индикатор (20/80), както е илюстрирано в по-долната графика.

Стохастичен индикатор - възходящо движение

Източник: Delta Trading

Тук, червените стрелки указват потенциални нива за вход чрез дълги позиции. Скалперите влизат на пазара при тези ниски стойности и след това излизат в момента, в който индикаторът достигне горната си граница или когато наблюдават т. нар. “мечи кръстопът” (bearish crossover) – феномен, изразяващ се в спада на зелената линия под жълтата.

Нека разгледаме и противоположната ситуация.

Стохастичен индикатор - низходящо движение

Източник: Delta Trading

В този случай се ръководим от същите принципи, както и в предната графика. Този път, обаче, тъй като имаме пазар в низходящ тренд, вместо да купуват дъната, скалперите влизат на пазара чрез продажбата на върхове веднага щом разпознаят мечия кръстопът.

 

Скалпинг стратегия #2: движеща се средна стойност

Движещата се средна стойност ни помага да определим каква е средната пазарна цена на даден инструмент за определен времеви интервал. Скалперите често използват тази информация, за да купуват когато стойността на инструмента надхвърли движещата се средна стойност, и да продават когато тя спадне под нея. В ежедневната си търговия, при определянето на пазарния тренд те използват три на брой движещи се стойности (две краткосрочни и една дългосрочна). Ето как това работи на практика.

Средна движеща стойност - възходящо движение

Източник: Delta Trading

На тази ценова графика наблюдаваме:

– Средна стойност от 5 периода (проследява движения в диапазон от 5 свещи)

– Средна стойност от 20 периода (проследява движения в диапазон от 20 свещи)

– Средна стойност от 200 периода (проследява движения в диапазон от 200 свещи)

В по-горната графика, дългосрочната движеща се средна стойност (200 периода) е във възход. Това означава, че отварянето на позиции в посоката на тренда изисква 5-периодната стойност да надмине 20-периодната стойност. В този случай, моментът на разминаването на двете средни стойности е указано от червените стрелки.

Средна движеща стойност - низходящо движение

Източник: Delta Trading

Ако, вместо да се покачва, дългосрочният индикатор спада, то скалперите ще отворят къси позиции, когато:

– 5-периодния индикатор спадне под 20-периодния

– Пазарната цена се намира под 5-периодния индикатор

Когато използваме средни движещи се стойности, фокусът не следва да пада върху бързите печалби при всяка появила се възможност, а върху безопасните сделки. Обикновено на пазара се влиза едва след обстойна оценка на всевъзможните рискове и стратегическото поставяне на стоп нареждания, с цел да се ограничат загубите.

 

Скалпинг стратегия #3: RSI индикатор

Индексът на относителната сила (RSI) е един от най-старите технически индикатори. Използва се при сравняването на “силата” на пиковете и спадовете в цената на даден инструмент в рамките на определен период, с цел да се предвидят потенциални резки покачвания и така да се избегнат загубите. Както и при стохастичния индикатор, и тук стойностите варират между 0 и 100. За разлика от осцилатора, обаче, стойности над 30 обикновено сигнализират за свръхпродаден пазар, докато стойности над 70 подсказват за свръхкупен пазар. Скалперите използват RSI индекса, за да определят възможности за вход на пазара, които следват посоката на доминантния тренд.

RSI индикатор - възходящо движение

Източник: Delta Trading

В по-горната графика виждаме, че трендът е предимно от бичи характер, както може да се проследи и от възходящите движещи се средни стойности. Това означава, че всякакви спадове в текущия тренд, като този указан от червената стрелка, могат да се превърнат във възможности за вход от страна на скалперите. Стратегията е простичка: скалперите купуват когато индикаторът спадне до 30 и след това възобнови възхода си.

RSI индикатор - низходящо движение

Източник: Delta Trading

И обратното – всеки път щом RSI достигне стойности от 70 и след това бавно премине във спад, какъвто е случаят при втората графика, вместо това наблюдаваме възможност за вход чрез продажбата на инструмента.

 

Скалпинг стратегия #4: параболичен SAR индикатор

SAR индикаторът идва от създателя на RSI и се използва, за да се предвиди ценовата посока на даден актив, както и за да предупреди трейдърите при настъпили промени в тази посока. Индикаторът е представен като поредица от точки над и под свещите. Точкови фигури под ценовите свещи предупреждават за бичи пазар и обратното, като всякакви резки промени във фигурите предполага настъпването на нов бичи или мечи тренд.

SAR индикатор

Източник: Delta Trading

Така например, тази графика ни показва две неща: възможности за вход чрез къси позиции (цената се намира под точките) и чрез дълги позиции (цената се намира над точките). В зависимост от типа пазар, скалперите е възможно да наблюдават както краткосрочни, така и дългосрочни флуктуации в цената, какъвто е случаят и тук.

 

ПРЕПОРЪЧАНО ЗА ВАС: 7 технически индикатора, които всеки трейдър трябва да познава

 

Готови сте за скалпинг сесия? Започнете от тук

Докато стратегията сама по себе си е добра, тя далеч не е за всеки, тъй като правилното ѝ прилагане изисква желязна дисциплина, както и много свободно време. Ето някои неща, които трябва да знаете, преди да решите да тръгнете по стъпките на професионалните скалпери:

 

– Уверете се, че разполагате с достатъчно свободно време. За разлика от по-дългосрочните стратегии, които ви дават свободата периодично да се отлепяте от екрана за почивка, скалпингът често изисква непрестанното следене на пазарите през цялата сесия, тъй както възможностите за вход на пазара се появяват и изпаряват в рамките на миг. Поради тази причина, този метод не е препоръчителен за хора, които се намират на постоянна работа или имат други дългосрочни ангажименти

– Не преследвайте лесните сделки. Тъй като скалпингът изисква да се впускате в множество сделки, рисковете от допускането на фатална грешка поради неправилна преценка на ситуацията или повишените нива на стрес нарастват с напредването на деня. Ако нямате дисциплината и търпението да търгувате активно часове наред, то най-добре би било да разгледате по-дългосрочни алтернативи, където стресът е по-нисък, а свободното време не е от такова значение

– Не пренебрегвайте безопасността си. Една от най-често срещаните грешки на начинаещите скалпери е да не се придържат към установените правила за безопасност, като например да слагат подходящи стоп нареждания. Докато непрестанното влизане и излизане от пазарите може да звучи вълнуващо, скалпингът бързо може да ви вгорчи живота ако единственото, което правите, е да скачате от една сделка на друга, без да следвате ясен план в главата си

 

Заключение

Не случайно скалпингът е завладял сърцата на трейдърите – стилът предлага немалко предимства, сред които се откроява по-ниската степен на риск спрямо останалите стилове на търговия. Все пак, ако сте се насочили към скалпинга като призвание е важно да знаете, че се изискват някои базови познания относно това как работят пазарите, както и ефективното прилагане на RSI и други индикатори при изготвянето на технически анализи. Не на последно място, трябва да сте изключително дисциплиниран и да се подсигурите, че сте подготвени както откъм умения, така и чисто психически, към всички изненади, които пазарите биха могли да ви поднесат по време на търговия.

***

Търсите начин да изпробвате скалпинга в удобни за вас условия? Открийте демо сметка с виртуални €10 000 и се насладете на достъп до над 1000 пазара в реална пазарна среда, без да рискувате реални средства.

 

ИЛИ

 

 

Предупреждение за риск: Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

Posted in Инвестиции, Технически анализ and tagged , , , , , , , , , .

Вашият коментар